Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els temps de presència dels treballadors de transport per carretera es flexibilitzen

El temps de presència és el període en el qual el treballador no presta treball efectiu, però està a la disposició de l'empresa
Per mediatrader 11 de novembre de 2011

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació d’un Reial decret de 1995 sobre jornades especials de treball dels empleats que realitzen activitats mòbils de transport per carretera. L’actualització pretén possibilitar, mitjançant la negociació col·lectiva sectorial d’àmbit estatal, l’aplicació de criteris flexibles per al còmput del temps de presència respecte de certs períodes, com en els quals el conductor acompanya al vehicle transportat amb tren o transbordador, en esperes a les fronteres o per prohibicions per circular, o en la conducció en equip.

La modificació del Reial decret respon a una iniciativa conjunta i consensuada de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del sector del transport, va destacar el Ministeri de Treball i Immigració.

El temps de presència és el període en el qual el treballador no presta treball efectiu però es troba a la disposició de l’empresa per raons d’espera, expectatives, serveis de guàrdia, viatges sense servei, avaries, menjades en ruta o altres similars per realitzar alguna activitat. Aquest temps no computa a l’efecte de jornada màxima de treball però es troba limitat a vint hores setmanals en períodes de referència d’un mes.

La regulació del temps de treball en el transport es regula en l’àmbit europeu per la Directiva 2002/15/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 2002, relativa a l’ordenació del temps de treball de les persones que realitzen activitats mòbils de transport per carretera. El Reial decret 1561/1995, que ara es modifica ja va tenir de ser adaptat l’any 2007 per a la transposició de la citada Directiva, la qual cosa es va realitzar mitjançant el Reial decret 902/2007, de 6 de juliol.

El Reial decret de 1995 conté nombroses trucades a la negociació col·lectiva per a l’adaptació de certs aspectes de l’ordenació del temps de treball, i permet la necessària flexibilitat en l’organització del transport, “però sempre amb plena garantia de la seguretat i salut dels treballadors”, assenyala Treball. Precisament, és en l’àmbit del diàleg entre els agents socials on s’ha posat de manifest l’existència, en alguns casos, de dificultats per aplicar les regles de còmput de l’anomenat temps de presència, així com la conveniència d’ampliar les fórmules per a aquest còmput, sempre que així sigui acordat en conveni col·lectiu d’àmbit estatal. Serà, per tant, en l’àmbit de la negociació col·lectiva, de la mà dels agents socials, “on hauran de cristal·litzar els criteris per flexibilitzar el còmput dels temps de presència en el sector del transport”.