Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Famílies nombroses i impost de matriculació

Les famílies amb tres o més fills gaudeixen de beneficis fiscals a l'hora de matricular un vehicle. Gaudir d'ells suposa, no obstant això, determinades restriccions quant a terminis per a una nova adquisició o la seva posterior venda.
Per mediatrader 8 de març de 2005

La Llei de 1992 sobre Impostos Especials dedica el seu article 66 a exempcions en l’impost de matriculació d’automòbils per a les persones amb minusvalidesa i famílies nombroses, és a dir aquelles integrades per un o dos ascendents amb tres o més fills.

Per a les famílies nombroses estableix un descompte del 50% sempre que el vehicle es destini a l’ús exclusiu delos membres de la família, per la qual cosa serà necessari aportar els documents que acreditin ambdues condicions.

Per tramitar aquestes exempcions, facilitarem còpia d’aquests documents al concessionari si és aquest qui tramita els papers del cotxe. Si és el propi interessat qui s’encarrega de la ‘paperassa’, haurà de portar-los a les oficines de la DGT i Agència Tributària.

La norma té també les seves limitacions, que són les següents:

–El titular del vehicle haurà de ser el pare, la mare o tots dos conjuntament.

–Deuen haver transcorregut almenys quatre anys des de la compra de l’anterior vehicle, amb l’excepció dels casos de sinistre total, pel que caldrà afegir, als certificats necessaris l’informe de peritatge del segur.

–El vehicle adquirit no pot ser venut en un termini inferior a quatre anys a explicar des de la data de matriculació.

–El vehicle adquirit ha de ser nou. La bonificació no s’aplica a la compra de vehicles de segona mà.

L’Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis (GANVAM) estima que aquesta bonificació no exclou l’aplicació del pla Preveure. En aquest cas, afirma l’assessoria jurídica de l’entitat, s’aplicaria la reducció del 50% i a la quantitat resultant se li aplicarien els 480 o 721 euros de bonificació del PREVEURE. Si el resultat és una quota negativa, Hisenda mai haurà d’abonar aquesta quantitat.