Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Motor > Assegurances, legislació i fiscalitat

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Javier López i García de la Serrana, advocat i director d’Hispacolem

En el segur obligatori la cobertura en els danys a les persones cobrirà fins a 70 milions d'euros per sinistre

Hi ha bones notícies per als conductors que tenen contractat un segur. La nova Llei de Responsabilitat Civil que va entrar en vigor el passat 11 de juny obliga a les companyies asseguradores al fet que el segur obligatori cobreixi fins a 70 milions d’euros en els danys a persones. I per si no fos poc, el text insta a les asseguradores a presentar una oferta d’indemnització en un termini màxim de tres mesos. No importa el nombre de víctimes per sinistre, la quantitat que ha de cobrir el segur obligatori a persones serà de 70 milions d’euros, de 15 milions en cas que es cobreixin béns materials.La nova llei se centra en alguns punts importants, com el de la immobilització del vehicle no assegurat amb càrrec al seu propietari en cas que circuli sense segur o no justifiqui en el termini de cinc dies que té un contracte de segur en vigor. A més de ser sancionat amb una multa de 601 a 3.005 euros, el temps de dipòsit pot variar entre un mes i un any i per ‘desbloquejar’ el cotxe serà necessari demostrar que s’ha contractat un segur. Javier López i García de la Serrana, advocat i soci director del gabinet d’advocats Hispacolem, i membre d’Hispajuris, principal xarxa de bufets d’Espanya, ens aclareix els termes de la nova llei i com pot afectar als propietaris d’un vehicle.

Quines novetats inclou la nova llei sobre responsabilitat civil i segur en la circulació de vehicles a motor que afectin als conductors i consumidors en general?

S’introdueix una novetat en l’article 2 de la nova llei que pot afectar als consumidors. En ell es diu que tot propietari té l’obligació d’assegurar el vehicle que tingui el seu estacionament habitual a Espanya, i això inclou a qualsevol vehicle importat des d’un altre estat membre de l’Espai Econòmic Europeu. Ho haurà de fer en un període màxim de 30 dies, a explicar des que el comprador accepti el lliurament del vehicle, encara que aquest no ostenti la matrícula espanyola, podent ser assegurats a tals efectes aquests vehicles de forma temporal mitjançant un segur de frontera.

Què significa que els imports de la cobertura del segur obligatori seran de 70 i 15 milions d’euros?

És una de les novetats de la nova llei. Significa que en el segur obligatori la cobertura en els danys a les persones serà de 70 milions d’euros per sinistre, independentment al nombre de víctimes i a diferència del que estableix el Reglament sobre Responsabilitat Civil i Segur en la Circulació de Vehicles a Motor. Recordem que en ell s’establia que l’import màxim de la cobertura d’assegurament obligatori en els danys causats a les persones era de 350.000 euros, establint-se tal límit per víctima i no per sinistre com estableix la nova llei. De la mateixa manera s’estableix, tal com es disposava amb anterioritat, que si la quantia de les indemnitzacions pels danys causats a les persones resultés superior a l’import de la cobertura del segur obligatori, se satisfarà amb càrrec a aquest import màxim, i la resta, fins al muntant total de la indemnització, quedarà a càrrec del segur voluntari o del responsable del sinistre, en funció de si aquest tenia contractat tal segur o no. Ara bé, quant als danys materials, s’estableix un límit de 15 milions d’euros per sinistre, quan el límit màxim per sinistre en l’article 12 del Reial decret 7/2004 era de 100.000 euros, amb independència del nombre de vehicles o de béns afectats. “En el segur obligatori la cobertura en els danys a les persones serà de 70 milions d’euros per sinistre”

Pujarà això les pòlisses dels assegurats?

No té per què. El que s’ha pretès a través d’aquesta llei és aconseguir donar més protecció als consumidors i millorar la posició de l’assegurat en la pròpia relació jurídica.

Quin càstig li espera a un conductor que no tingui el segur en regla?

L’incompliment de l’obligació d’assegurar-se comportarà una sanció que oscil·larà de 601 a 3.005 euros de multa. La quantia definitiva dependrà de si el vehicle estava circulant o no, de la seva categoria, del servei que presta, de la gravetat del perjudici causat, de la durada de la falta d’assegurament i de la reiteració de la mateixa infracció. “L’incompliment de l’obligació d’assegurar-se comportarà una sanció que oscil·larà de 601 a 3.005 euros de multa”

És necessari que el segur d’un conductor li faciliti algun document especial si va a conduir a l’estranger?

En aquest cas, el segur de subscripció obligatori garantirà la cobertura de la responsabilitat civil. En qualsevol cas serà convenient que, a més de portar el certificat de matriculació, el segur obligatori vigent, la fitxa de característiques tècniques juntament amb l’acreditació que ha passat la ITV i els rebuts dels impostos de circulació, es porti també la denominada carta verda, que no és necessària per circular dins de la Unió Europea però ens servirà per facilitar una possible reclamació d’indemnització amb motiu d’un accident, servint com a prova reconeguda internacionalment.

En cas d’accident, Quins són els passos per sol·licitar indemnització?

Segons la Llei, l’afectat que reclami indemnització deurà rebre en el termini de tres mesos una oferta motivada d’indemnització, que és compatible amb el dret de l’afectat a dur a terme accions judicials en cas que la indemnització percebuda fos inferior a la qual en dret pogués correspondre-li. Si la companyia asseguradora entengués que no està demostrada la responsabilitat del seu assegurat en l’accident o si no està quantificat el dany, oferirà una resposta motivada, que inclourà un esment al fet que no requereix acceptació o rebuig exprés pel perjudicat, ni afecta a l’exercici de les accions que poguessin correspondre-li al perjudicat per fer valer els seus drets.

Hi ha diferències en sol·licitar indemnització en cas que el cotxe contrari el tingui segur en regla o no ho tingui?

“Les companyies asseguradores estan obligades a oferir una oferta o resposta motivada, segons com pertocarà, en el termini de tres mesos des de la recepció de la reclamació per part del perjudicat”

Les companyies asseguradores estan obligades a oferir una oferta o resposta motivada, segons com pertocarà, en el termini de tres mesos des de la recepció de la reclamació per part del perjudicat, i perquè el cas del Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) abans d’interposar la demanda serà preceptiva la formulació d’una reclamació prèvia, per la qual cosa, després de l’aprovació de la llei, tant si ens trobem davant un sinistre del que respongui una companyia d’Assegurances o el Consorci de Compensació d’Assegurances, cal esperar una resposta per part d’ambdues entitats. En el primer cas perquè després de la llei estan obligades a oferir una oferta o resposta motivada, i en el segon perquè estem obligats a efectuar-li una reclamació prèvia davant de procedir a la reclamació judicial.

Quins són els barems que hi ha a l’hora de decidir una indemnització?

Els danys i perjudicis causats a les persones es quantificaran conformement als criteris i dins dels límits fixats en l’annex de la llei. El sistema per la valorar els danys produïts a les persones en accidents de circulació es basen en unes taules en les quals es determinen les indemnitzacions bàsiques per mort i els seus factors correctors, les indemnitzacions bàsiques per lesions permanents i els seus factors de correcció, les indemnitzacions per incapacitat temporal i, finalment, la taula en la qual es classifiquen i valoren les seqüeles.

És una llei que involucra a totes les asseguradores o es refereix només al Consorci de Compensació d’Assegurances?

La llei 21/2007 per la qual es modifica el Text Refós modifica aspectes que influeixen tant a les asseguradores com al Consorci de Compensació d’Assegurances, establint noves obligacions per a les companyies d’Assegurances i ampliant la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances.

Llavors, en què mesura canvia el paper del Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) amb la nova legislació?

La nova llei amplia la cobertura del CCS, que haurà d’indemnitza,- en aquells casos en els quals el vehicle causant sigui desconegut- a els qui sofreixin danys personals en un sinistre ocorregut a Espanya. La novetat en la nova llei és que, si com a conseqüència de l’accident causat per tal vehicle desconegut s’haguessin produït danys personals significatius, considerant-se com a tals la mort, la incapacitat permanent o la incapacitat temporal que requereixi almenys d’una estada hospitalària superior a set dies, el CCS també haurà d’indemnitzar els danys materials derivats de l’accident. Així mateix, a través d’aquesta Llei es determina que el CCS deurà indemnitzar no només pels danys causats a les persones i als béns ocasionats per un vehicle amb estacionament habitual a Espanya que estant assegurat hagi estat robat, sinó que també respondrà en el cas de robatori d’ús. Finalment, una altra de les novetats establertes en la Llei pel CCS és que deurà indemnitzar els danys en les persones i en els béns derivats d’accidents ocasionats per un vehicle importat a Espanya des d’un altre Estat membre de la UE, sempre que el vehicle no estigui assegurat i l’accident hagi ocorregut dins del termini de trenta dies a explicar des que el comprador va acceptar el lliurament del vehicle. “El CCS també deurà indemnitzar els danys en les persones i en els béns derivats d’accidents ocasionats per un vehicle importat a Espanya des d’un altre Estat membre de la UE”

En què mesura s’ajusta la nova Llei a la Cinquena Directiva de 2005 que va modificar la normativa europea en matèria de segur de responsabilitat civil d’automòbils? Què altres novetats es plantegen?

Els canvis que s’introdueixen es refereixen a la definició d’estacionament habitual del vehicle a Espanya a l’efecte del segur obligatori, i a aquest concepte s’incorporen els importats des d’un altre Estat membre de la Unió Europea, durant un màxim de trenta dies a explicar des que el comprador accepta el lliurament del vehicle, encara que aquest no hagi estat matriculat a Espanya. També s’inclou el cas dels vehicles que ocasionen accidents a Espanya, que manquen de matrícula o que tenen una matrícula que no els correspongui o hagi deixat de correspondre-li, posant-se igualment de manifest la irrelevancia de la condició temporal o definitiva de la matrícula del vehicle a l’hora de concretar el lloc d’estacionament habitual. S’estableix també que es podran realitzar controls no sistemàtics del segur, sempre que no siguin discriminatoris, i s’efectuïn com a part d’un control que no vagi dirigit exclusivament a la comprovació del segur. Una altra de les novetats introduïdes és que la cobertura del segur inclourà qualsevol tipus d’estada del vehicle assegurat al territori d’un altre Estat membre de la Unió Europea durant la vigència del contracte.

També s’estableix l’obligació de les companyies asseguradores de presentar una oferta motivada d’indemnització en el termini màxim de tres mesos des de la recepció de la reclamació pel perjudicat, en el cas en el qual s’hagi determinat la responsabilitat i s’hagi quantificat el dany, o en cas contrari, una resposta motivada al plantejat en la reclamació. Finalment, la Directiva que es trasllada en la Llei estén la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances als danys materials causats per vehicles desconeguts, sempre que s’haguessin indemnitzats per danys personals significatius, produïts com a conseqüència del mateix accident.

Què és un certificat d’antecedents de sinistralitat?

És una altra de les novetats de la Llei. A petició del propietari del vehicle o del prenedor del segur, en cas de ser una persona diferent d’aquest, les entitats asseguradores deuran expedir certificació acreditativa dels sinistres dels quals es derivi responsabilitat enfront de tercers, corresponents als últims cinc anys, si els hi hagués, o si escau, una certificació d’absència de sinistres. I això ha de fer-se en el termini de quinze dies.

Està conforme amb la modificació d’aquesta Llei?

Crec que a la llei li ha faltat haver definit amb més precisió els anomenats danys personals significatius, que són aquells que si concorren en un accident causat per un vehicle desconegut, el CCS abonarà els danys en els béns derivats de tal accident, sobretot pel que concerneix la incapacitat permanent. Això donarà lloc a diferents interpretacions, ja que no es concreta si es refereix a la incapacitat permanent per treballar o per realitzar les seves tasques habituals, qüestió que alimentarà el debat sobre si a tal incapacitat permanent haurà d’atorgar-se-li una significació civil o laboral. D’aquesta manera i donada la imprecisió, la incapacitat permanent pot ser equiparada a la lesió permanent, la qual cosa comportaria que tota seqüela es consideraria com un dany personal significatiu i, en ser considerat com a tal, el CCS es veuria obligat a abonar els danys derivats de l’accident.

Hi ha alguna cosa que estigui fora de lloc en la Llei?

Potser la limitació de la quantia de les despeses d’assistència mèdica, farmacèutica i hospitalària en la quantia necessària fins a la sanación o consolidació de les seqüeles, entenent que tal modificació suposa un autèntic límit als drets dels ciutadans, ja que són ells els qui deuen fer front a totes les despeses farmacèutiques o tractaments mèdics als quals se sotmetin després de la consolidació de les seqüeles, sent especialment significatius aquestes despeses quan ens trobem davant un cas de persones que com a conseqüència d’un accident hagin quedat parapléjicas o tetraplègiques.


Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions