Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La cobertura del Segur Obligatori de Viatgers

L'import del segur ja està inclòs en el preu del bitllet que es paga per cada desplaçament
Per mediatrader 29 de gener de 2007

El transport de persones porta amb si un risc que, segons la normativa, ha d’assumir el propi transportista o la seva empresa en cas de danys als passatgers. A aquest efecte existeix una imposició legal per a la contractació del SOV amb qualsevol de les companyies asseguradores que posseeixin l’autorització prèvia del Ministeri d’Economia i Hisenda. Amb aquest contracte es garanteix la indemnització a aquells usuaris que pateixin danys físics o psíquics com a conseqüència d’un contratemps succeït durant la durada del viatge. L’import del segur ja està inclòs en el preu del bitllet que es paga pel determinat desplaçament. No obstant això, el SOV no és excloent perquè el viatger pugui comptar amb qualsevol un altre segur, la qual cosa subratlla la seva compatibilitat.

Dins de la legislació espanyola es troba recollit i aprovat el Reial decret 1575/1989, de 22 de desembre, sobre el reglament del Segur Obligatori de Viatgers (SOV). Es tracta d’un segur de caràcter obligatori que empara a qualsevol viatger que es traslladi d’un lloc a un altre a través dels diversos mitjans de locomoció condicionats i habilitats exclusivament per al transport públic de persones i autoritzats.

La contractació del SOV també oferirà al conductor del transport públic la possibilitat de respondre davant qualsevol eventualitat o accident, fins i tot quan aquest manqui de culpa alguna. En aquest sentit, també resulta important tenir coneixement que si es produís algun incident i el SOV no estigués contractat, entraria en joc el Consorci de Compensació d’Assegurances, el qual es faria responsable de la reclamació. Així el viatger està cobert a tot moment.

Cobertura del SOV

Com s’apunta en “la Guia del transport” de la Confederació de Consumidors i Usuaris (CECU) la protecció del SOV aconsegueix totes les lesions corporals que sofreixin els viatgers com a conseqüència directa de bolcada, trencament, col·lisió, incendi, cop exterior, entre uns altres, així com qualsevol tipus d’avaria o irregularitat que procedeixi o tingui incidència en el propi vehicle.

La contractació del SOV també oferirà al conductor del transport públic la possibilitat de respondre davant qualsevol eventualitat o accident, fins i tot quan aquest manqui de culpa alguna

D’altra banda, els viatgers o els seus familiars tindran el dret a exigir una indemnització quan per causa directa dels accidents inclosos en el SOV:

– Es precisi assistència sanitària per atendre les necessitats del viatger.

– Es produeixi la pròpia mort de l’usuari del transport públic.

– S’origini una incapacitat permanent per exercir les activitats i ocupacions diàries.

– Es provoqui una incapacitat que impedeixi desenvolupar el treball habitual durant una temporada perllongada.

El Segur Obligatori de Viatgers també oferir cobertura per a tots aquells accidents que succeeixin mentre l’usuari del transport accedeixi o surti per les zones assenyalades del vehicle en qüestió, a més dels possibles incidents que puguin succeir-se bé en lliurar o bé en recollir l’equipatge personal del vehicle de transport públic.