Infografia

La comunicació V2V

V2V

És un sistema de seguretat amb el qual els cotxes podran detectar-se i comunicar-se