Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Normativa més dura per a motos

S'eleva a 15 anys l'edat mínima per a conduir ciclomotors i es crea una nova llicència per a motocicletes d'una potència màxima de 47 cavalls i un motor de fins a 500 centímetres cúbics
Per Rosa Cuevas 19 de maig de 2009
Img vespas
Imagen: Craig Howell

Amb la recent aprovació del Reglament General de Conductors, s’ha endurit la normativa de circulació de motos i motocicletes. A partir de l’1 de setembre de 2010, això de premiar amb un ciclomotor les bones notes dels fills en arribar a fi de curs haurà d’esperar fins que l’adolescent compleixi els 15 anys, i no els 14 com succeïa fins ara. D’aquesta manera, es retarda en un any l’edat en la qual els joves s’inicien en el món del motor. A més, la llicència de ciclomotor deixa d’existir com a tal i s’eleva a la categoria de permís de conduir AM. Entre les novetats més importants destaca també la creació d’un nou permís que no existia fins avui, l’A2, necessari per a conduir motocicletes de potència mitjana.

Sobre dues rodes

El nostre és un país de dues rodes. De fet, Espanya és el quart país amb més motos a Europa, només per darrere d’Alemanya, França i Itàlia. El parc de motocicletes i ciclomotors supera, segons l’últim cens de vehicles, les 2.300.000 unitats matriculades. Però l’altra cara de la moneda és que som també un dels països europeus amb major índex de sinistralitat amb moto. Al llarg de 2008, 306 persones van perdre la vida a lloms d’una motocicleta, un 33% més si comparem aquesta xifra amb la de l’any anterior. Mentrestant, el número de ciclomotoristas morts va ser de 84, la qual cosa va suposar una dràstica reducció del 50,3% respecte a l’any 2007. Segons la Direcció General de Trànsit (DGT) una gran proporció dels morts tenien entre 15 i 20 anys. La motocicleta és el tipus de vehicle que més víctimes concentra en la franja d’entre 15 i 17 anys.

Davant aquest panorama, el passat 8 de maig es va aprovar el nou Reglament General de Conductors clarament enfocat a intentar frenar els índexs de mortalitat que registren les motocicletes i els ciclomotors. Però algunes mesures no entraran en vigor fins al pròxim 1 de setembre de 2010, com ocorrerà per exemple amb els permisos de conducció AM, que són els que permeten conduir ciclomotors de fins a 50cc.

Edat mínima en 15 anys

Un dels fronts oberts que té la DGT és aconseguir una conducció prudent i responsable dels ciclomotors i de les motocicletes de baixa cilindrada en particular, i de les motos en general. És per aquesta raó per la qual en comptades ocasions l’obtenció del permís per a poder conduir aquest tipus de vehicle ha estat objecte de canvis i reformes. L’objectiu? Endurir les condicions d’accés dels més joves al món de les dues rodes. Fins fa no gaire, bastava que els xavals de 14 anys que desitgessin conduir un ciclomotor passessin una prova psicotècnica en un centre mèdic autoritzat i tramitessin la llicència en la Prefectura de Trànsit per a obtenir el permís. L’examen teòric per a demostrar els coneixements sobre la conducció d’aquests vehicles era una cosa opcional. No obstant això, el mes d’octubre de l’any passat l’opció es va convertir en obligació.

Els conductors de ciclomotor no estaran autoritzats a transportar passatgers fins que el titular hagi complert 18 anys

Es van introduir dos canvis significatius que encara avui continuen vigents:

 • Els aspirants a obtenir el permís han d’enfrontar-se a un examen teòric que consta de 20 preguntes tipus test sobre coneixements reglamentaris i legals en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
 • Una vegada superada la part teòrica, els sol·licitants han de passar una prova pràctica en circuit tancat on demostrin la destresa i perícia que tenen manejant el ciclomotor. Les proves són realitzar una ziga-zaga entre jalons a velocitat reduïda i circular sobre una franja d’amplària limitada.

Amb l’entrada en vigor del nou Reglament General de Conductors a aquests requisits se suma un altre inicial i imprescindible. Després de diverses temptatives llançades anunciant una possible pujada de l’edat mínima per a obtenir el permís de ciclomotor, per fi les intencions s’han materialitzat. A partir del pròxim 1 de setembre de 2010, l’edat d’accés se situa en els 15 anys i no en els 14 com fins ara. Una altra mesura que destaca és que en el moment de l’entrada en vigor de la nova norma -sis mesos després de la seva data de publicació en el BOE- els conductors de ciclomotor no estaran autoritzats a transportar passatgers fins que el titular hagi complert els 18 anys, a excepció dels quals hagin obtingut la llicència abans de l’1 de setembre de 2008 que sí que podran fer-ho. Una altra de les novetats és la nova nomenclatura del carnet, que a partir d’ara es denominarà permís de conduir AM, en relació directa amb la qual s’aplica a les altres llicències de motocicletes.

Nou permís per a motos de potència mitjana

El nou Reglament pretén harmonitzar la normativa en matèria de conductors, unificant en un sol text les normes que la regulen i amb una estructura més racional, tal com estableix la Directiva 2006/126 CE que obliga a la transposició del seu contingut a tots els països membres abans del 19 de gener de 2011. Per aquest motiu la necessitat d’adequar la normativa espanyola a l’europea hagi obligat al fet que el Govern redissenyi els permisos de conduir de manera escalonada. Després del permís AM per a ciclomotors, ve l’A1 per a motos de fins a 125cc que no es veurà modificat: es traurà amb 16 anys, com succeeix fins avui. Per a les motocicletes, les proves seran les mateixes: examen teòric, una prova en circuit tancat i una altra en via oberta al trànsit.

Es crea un nou permís, l’A2, per a conduir motocicletes de potència mitjana

El següent en l’escalafó és el permís A2 que autoritza a conduir motocicletes de potència mitjana (fins a 35Kw -47 cavalls) de 500 cc, i que és una de les veritables novetats del nou Reglament perquè no existia fins avui. Aquest permís es pot obtenir de dues formes:

 • De manera directa, sempre que l’aspirant tingui 18 anys complerts i superi totes les proves de control de coneixements i aptituds corresponents.
 • De manera progressiva, sempre que el sol·licitant sigui titular del permís A1 amb, almenys, 2 anys d’antiguitat i superi una prova de control d’aptituds i comportaments.

L’últim permís és l’A -per a motos de major cilindrada, amb més de 500cc- que també es veu modificat. Amb l’entrada en vigor de la nova norma, l’accés a aquest carnet serà progressiu també, la qual cosa significa que per a obtenir-lo els aspirants hauran de ser titulars del permís anterior, l’A2, amb almenys dos anys d’experiència i hauran a més de superar una formació específica.

Terminis de renovació ampliats

El període de vigència dels permisos de conduir també canvia ja que el nou Reglament aposta per la simplificació i l’ampliació dels terminis. Fins avui, la vigència dels principals permisos de conduir, els de motos, ciclomotors i turismes en general era de deu anys fins que el seu titular complia els 45 anys, de cinc anys fins que complia els 70, i de dos anys a partir d’aquesta edat. Quan la nova norma entri en vigor, els permisos de conducció AM, A1, A2, A, i B s’hauran de renovar cada 10 anys fins que el titular compleixi els 65 anys, i a partir d’aquesta edat la renovació es realitzarà cada cinc anys. Mentre que els permisos professionals (BTP, C1, C, D…) es renovaran cada cinc anys i en el moment en el qual el conductor compleixi 65 anys la vigència del document serà de tres anys.

S’estableix a més que a partir de gener de l’any 2013, el personal encarregat d’examinar als aspirants que desitgin obtenir qualsevol permís de conduir haurà de comptar amb unes qualificacions mínimes, unes garanties de qualitat i una formació periòdica. Els actuals examinadors podran continuar exercint “encara que no reuneixin alguns dels requisits exigits”. No obstant això, tal com aclareix el document, “hauran de sotmetre’s a la garantia de qualitat, consistent en una supervisió anual de les seves funcions, i a la formació periòdica”.

Als estrangers residents a Espanya se’ls podrà aplicar la normativa relativa a les restriccions, suspensió, retirada del permís o pèrdua de punts

Una altra de les novetats que sorgeixen amb el nou Reglament té a veure amb els estrangers residents a Espanya titulars d’un permís de conducció expedit en un altre Estat membre de la Unió Europea. Si cometen una infracció a Espanya se’ls podrà aplicar la normativa espanyola relativa a les restriccions, suspensió, retirada del permís o pèrdua de punts, ja que la nova norma permet canviar el seu permís de conducció estranger per un permís de conducció espanyol equivalent. D’aquesta manera, en passar a ser titulars d’una llicència espanyola se’ls podrà aplicar la nostra normativa i, si escau, se’ls podran llevar els punts que correspongui.

VEHICLENOMENI PERMÍSAMB EL NOU REGLAMENTABANS
CiclomotorsAM
 • Edat 15 anys (entra en vigor al setembre de 2010)
 • Examen teòric i prova pràctica en circuit tancat
 • Edat 14 anys (entra en vigor al setembre de 2010)
 • Examen teòric i prova pràctica en circuit tancat
Motocicleta fins a 125 ccA1
 • Edat 16 anys
 • Examen teòric, prova pràctica en circuit tancat i en via oberta al trànsit
 • Edat 16 anys
 • Examen teòric, prova pràctica en circuit tancat i en via oberta al trànsit
Motocicleta fins a 500 ccA2
 • Edat 18 anys o 2 anys d’antiguitat de l’A1
 • No existia
Motocicleta més de 500 ccA
 • Accés progressiu
 • Edat 20 anys, ser titular de l’A2 amb 2 anys d’experiència
 • Superar formació específica
 • Edat 18 anys