Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nova denominació d’autopistes i autovies

La transformació de la xarxa de carreteres, la construcció de noves autovies i la creació de nous corredors ha aconsellat la revisió de les nomenclatures.
Per mediatrader 25 de març de 2004

La transformació a la qual està sent sotmesa la Xarxa de Carreteres de l’Estat, amb la creació de vies de gran capacitat, tant en carreteres de dues calçades, com a autovies i autopistes, ha motivat l’adequació de la seva denominació.

Els canvis afecten només autovies i autopistes. Les noves denominacions s’aniran incorporant gradualment fins a desembre de 2005. L’objectiu és fer el nou esquema viari més comprensible per a l’usuari.

La nomenclatura d’autopistes i autovies començarà per la lletra A sobre fons blau i estarà seguida d’un o dos dígits. Els trams de peatge aniran acompanyats de la lletra P (AP) excepte en el cas de les autopistes radials de peatge que parteixen des de Madrid, on es manté la R en lloc d’AP en entendre el Ministeri de Foment que és un terme ja assimilat pels usuaris. Exemples: A-6 (antiga N-VAIG VEURE Madrid-Villalba i Adanero la Corunya), AP-69 (antiga nacional 232 d’Haro a Pancorbo), A-79 (antiga nacional 340 d’Elx a Alacant), R-4 (antiga nacional 4 Madrid Ocaña).

Els eixos amb “nom propi” ho mantenen, adequant solament aquelles que siguin precises per a la coherència del sistema de nomenclatura. Exemples: A-12 Camí de Santiago, AP-2 Saragossa Mediterrani, A-44 Sierra Nevada, A-66 i AP-66 Ruta de la Plata, A-8 i AP-8 Autovia del Cantàbric.

En els accessos a les ciutats s’utilitzarà el codi de la província o ciutat seguit d’un màxim de dos dígits numèrics amb fons blau si el tram és de doble calçada. L’única excepció és la R de Madrid. Exemples: M-23 (connexió de la M-30 i la M-40 amb la R-3), B-21 (segon accés al port de Barcelona), BA-11 (accés sud a Badajoz), R-5 (antiga N-V Madrid Navalcarnero).

En les circumval·lacions es manté el criteri actual, codi de la ciutat amb dos dígits sent el segon un zero. Exemples: M-30, M-40, M-50 per a Madrid, ES-40 per a Sevilla o B-30 per a Barcelona.

El Ministeri de Foment ha elaborat un mapa de fàcil consulta a través de la web. Està disponible en http://www.mfom.es/autopistas/abrir.html. Així mateix, cada any treu a la venda una edició actualitzada del Mapa Oficial de Carreteres acompanyat d’un CD interactiu per a PC compatible amb dispositius GPS.