Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Passar-se de pressupost

Els tallers estan obligats a respectar escrupolosament l'import de les reparacions pactades amb el client.
Per mediatrader 16 de abril de 2002

Una part important de les queixes sobre reparacions d’automòbils recollides en les Oficines del Consumidor es refereixen a la realització de treballs extra per part del taller, que no estaven recollits en el pressupost.

Amb l’excusa d’haver trobat avaries no previstes inicialment, o d’estalviar-nos futurs problemes canviant aquesta peça extra que presentava malament aspecte, el client es veu obligat a satisfer un import superior al pactat.

En aquest cas queda la via de la reclamació, però tingui en compte que els nostres tràmits davant l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor només poden arribar a bon port si el pressupost ha estat escrupolosament redactat d’acord amb la llei.

En el paper han de constar clarament les dues signatures, tant la del prestador del servei com la del client. L’import de la reparació ha d’estar clarament desglossat, indicant les reparacions a efectuar, elements a reparar o substituir, peces de recanvi necessàries o qualsevol altra activitat amb el seu preu unitari.

També ha de figurar el nom i número de registre del taller, així com el nom i domicili de l’usuari i les dades identificatives del vehicle: marca, model, matrícula i nombre de quilòmetres recorreguts.

Recordi que la validesa del pressupost està estipulada per llei en un mínim de dotze dies hàbils, encara que pot ser superior si així ho fa constar el taller. Ha de constar obligatòriament la data prevista per a finalitzar el treball.

El taller només pot començar la reparació una vegada l’usuari o persona autoritzada concedeixi la conformitat mitjançant la seva signatura. A partir d’aquest moment, si sorgeixen avaries o defectes ocults, el taller té un termini de 48 hores per a comunicar-l’hi al client, amb expressió del seu import. Necessitarà una nova autorització per a executar aquestes noves reparacions.

En cas de rebutjar un pressupost, haurà d’acudir a recollir el seu vehicle en un termini de tres dies. A partir d’aquest moment, haurà d’abonar despeses d’estada sempre que el cotxe es trobi en locals sota custòdia del taller.

Si ha acceptat el pressupost, està en el seu dret de desistir abonant l’import dels treballs realitzats fins al moment de retirar el seu automòbil.