Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quines despeses implica tenir un cotxe?

Les despeses d'adquisició, manteniment, consum, assegurança i impostos d'un automòbil suposen una inversió mitjana de més de 2.000 euros a l'any
Per Pablo Pico Rada 24 de octubre de 2012
Img trafico
Imagen: www.viajar24h.com

Un cotxe suposa una inversió que supera de mitjana els 2.000 euros a l’any, entre despeses de compra, manteniment, consum, assegurança i impostos. I d’aquesta quantitat que apareix en un estudi de l’Institut per a l’Estalvi i la Diversificació Energètica (IDAE) del Ministeri d’Indústria, només el combustible ja s’emporta 1.200 euros. Per part seva, l’empresa FleetData, especialitzada en estudis de mercat, ha fet públic un informe sobre el cost d’utilització d’un cotxe a Espanya, que se situa en 23,70 euros per cada 100 quilòmetres recorreguts, és a dir, 0,23 euros per quilòmetre. Totes aquestes xifres posen en relleu l’important desemborsament que implica tenir un vehicle particular. En el present article, es detallen les principals partides de despesa d’un automòbil i les possibles mesures que es poden prendre per a reduir el seu cost.

1. El cotxe, nou o de segona mà?

La primera despesa que es planteja és l’adquisició del vehicle. Cal distingir entre les despeses per a un cotxe nou i els que suposen la compra d’un vehicle usat.

 • Nou

  Quan es compra un cotxe nou, el concessionari sol incloure en el preu final, a més del cost del propi vehicle:

  • Costos de transport del cotxe. Entre 150 i 400 euros depenent del model i el concessionari.
  • Impost de matriculació. El preu es fixa en funció de les emissions de CO₂. Existeixen quatre trams: menys de 120 grams per quilòmetre no paguen impost; de 121 a 159 paguen el 4,75%; de 160 a 199, el 9,75%; i més de 200 grams, el 14,75%.

  • Costos de matriculació. Inclou el pagament en Trànsit de la llicència per al cotxe, les plaques de la matrícula i les despeses de gestoria.

  • Impost de circulació. El concessionari pot tramitar-ho o no. Depèn de cada ajuntament, per la qual cosa la quantitat que s’ha de pagar per aquest concepte varia molt d’una ciutat a una altra.

 • Segona mà

  El preu mig actual dels cotxes de segona mà a Espanya se situa entorn dels 12.500 euros, segons reflecteix l’Observador europeu de preus, si bé, el 60% de les operacions que s’efectuen entre particulars té com a protagonista a un automòbil l’import del qual no supera els 3.000 euros.

  El cost varia en funció de la mena de cotxe, model, motor, anys, quilòmetres i estat en el qual es troba. Convé anar a Trànsit i demanar un informe de la matrícula, per a verificar que el venedor està al corrent dels pagaments d’impost de circulació, la ITV (en el cas que el vehicle tingui més de quatre anys), modificacions i les factures de revisions i reparacions, a més de consultar en la DGT, en el Registre de vehicles, que el turisme no té multes, embargaments o tares. A això cal afegir:

  • Impost de Transmissions Patrimonials. El seu import és el 4% del valor venal, del valor assignat per Trànsit per a aquest model. A més, cal pagar les taxes, al voltant de 50 euros, pel canvi de nom del vehicle, transmissió de vehicles.
  • Impost de circulació.

  • Possibles reparacions.

Una manera de reduir despeses en adquirir un vehicle passa per realitzar totes aquestes gestions de manera personal. El cost dels tràmits podrà disminuir-se en funció del concessionari o la comunitat o ciutat en la qual es resideixi.

2. L’assegurança

La quota de l’assegurança es redueix si es guarda el cotxe en un garatge, té mecanismes antirobatori i el quilometratge és baix

L’assegurança és obligatòria i el seu preu varia molt segons la companyia, l’edat del conductor, els anys de carnet que disposi, assegurances prèvies i el model, cilindrada i emissions del vehicle. La quota també es redueix si es guarda el cotxe en un garatge, es disposa de mecanismes antirobatori i el quilometratge és baix. Segons l’Índex de Preus del Segur (IPS), una comparativa mensual duta a terme per Direct Segurs i la consultora Cronos, el preu mitjà de les assegurances a Espanya el mes d’agost es va situar en: tercers bàsic, 378 euros; tercers ampliat, 426 euros; tot risc sense franquícia, 586 euros; i tot risc amb franquícia, 1.053 euros.

Cal recordar que si el cotxe té més de 25 anys, pot inscriure’s com a vehicle històric, amb el que s’obtenen bonificacions o descomptes en l’assegurança.

És imprescindible dur a terme una comparació de les diferents ofertes de les asseguradores, amb la finalitat de trobar el millor preu possible. A través d’Internet és fàcil, ràpid i eficient.

3. Els impostos

Suposen una despesa obligatòria i varien en funció del model i la ciutat. Inclouen:

 • Impost de circulació (IVTM): l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un gravamen que s’abona cada any a l’Ajuntament corresponent que s’indiqui en el permís de matriculació del cotxe en el moment de matricular.

 • Impost de matriculació: d’obligat pagament en comprar o adquirir un cotxe, ja sigui nou o usat, com a resultat de la seva primera matriculació al nostre país. És a càrrec de les comunitats autònomes i es calcula atenent el volum d’emissions de CO₂ del vehicle. Hi ha exempcions i bonificacions en l’aplicació d’aquest impost que, en determinats suposats, poden suposar un important estalvi.

4. El combustible

És una de les partides de despesa més importants. El desemborsament en carburant d’un vehicle a mitjà termini (amb un rodatge d’uns 90.000 quilòmetres o bé amb tres o més anys d’antiguitat) ronda els 5.300 euros, és a dir, el 64% del cost total de manteniment per a aquest quilometratge, que ascendiria a uns 8.300 euros, segons l’estudi ‘El cost de mantenir un vehicle’, elaborat per Audatex España.

El manteniment del cotxe comporta de mitjana uns 1.825 euros

Si es pretén reduir el màxim possible aquesta despesa, convé dur a terme una sèrie de rutines al volant. IDAE assegura que realitzar una conducció més eficient pot suposar un estalvi doble: d’una banda, s’obtindrà una rebaixa del consum de carburant de fins al 20% i, a més, s’aconseguirà un estalvi en costos de manteniment del vehicle, com en el sistema de frenat, rodes, embragatge, caixa del canvi i motor. Una altra opció és la de compartir cotxe i, per tant, el consum de la gasolina.

5. L’estacionament

En aquesta partida poden incloure’s les despeses per una plaça de garatge, pàrquings o estacionament en zones gravades per l’ajuntament (zona blava).

6. El manteniment, les reparacions i les revisions

Segons l’estudi d’Audatex España, el manteniment del cotxe, que inclou tant la reparació de possibles avaries mecàniques com el canvi de peces a causa del desgast del propi vehicle, comporta de mitjana uns 1.825 euros d’inversió, prop del 22% de la despesa acumulada en tres anys.

 • El desemborsament corresponent als manteniments preventius recomanats pel fabricant se situa entorn dels 785 euros (el 9,4% de la despesa total).
 • Les despeses relatives al desgast i substitució dels pneumàtics ronden els 420 euros de mitjana (el 5,1%).

 • Revisions. Les visites al taller per a una posada a punt de cara a unes vacances o un viatge llarg suposen un pagament mitjà de més de 200 euros, només per la revisió.

Així mateix, cal reflectir que hi ha una gran diferència en els costos de manteniment entre els diferents segments i models de turismes, degut sobretot al major consum de combustible a mesura que augmenta la grandària, el pes i la potència del vehicle.

La millor forma d’estalvi és la de comparar quant es pugui, ja sigui entre models de vehicle, concessionaris o tallers. Convé recordar que un bon manteniment és clau per a estalviar nombrosos problemes i despeses a posteriori.

7. Altres despeses

No poden oblidar-se altres costos com a peatges, multes o despeses de neteja i rentada. Si es pretén estalviar en aquestes partides, caldrà buscar vies de circulació alternatives, posar especial atenció al volant (vigilar la velocitat i els llocs d’aparcament), buscar els llocs de rentada més econòmics o netejar el cotxe un mateix.