Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sis claus per gestionar la reparació d’un cotxe en garantia

Per beneficiar-se al màxim dels terminis i drets que la llei atorga per a un cotxe en garantia, cal seguir una sèrie de passos, però que rares vegades es posen en pràctica
Per Blanca Álvarez 13 de gener de 2013
Img coche taller
Imagen: jeffwilcox

Els defectes i avaries en els vehicles nous estan garantits durant dos anys des del seu lliurament, que es redueix a un any en el cas dels de segona mà. Quant a les reparacions ordinàries en un taller, la garantia és per tres mesos o 2.000 quilòmetres. En el present article s’indiquen les claus per beneficiar-se al màxim tant dels terminis com dels drets que la llei atorga. N’hi ha prou amb seguir una sèrie de passos que són molt senzills, però que no es té per costum posar en pràctica.

Sis claus per aprofitar la garantia del cotxe

No consisteix tant a “estirar” els terminis de la garantia, com a fer que es compleixin conforme a la llei
Les reparacions de l’automòbil en un taller solen ser costoses. Per això, convé treure el màxim profit dels dos anys de garantia, encara que això requereix una conducta activa per part consumidor, que no sempre es porta a la pràctica.

En realitat, és senzill i no consisteix tant a “estirar” els terminis, com a fer que aquests es compleixin conforme a la llei. Les claus per fer-ho són les següents:

 1. Hi ha un termini de dos mesos perquè el client comuniqui al venedor l’existència del defecte. S’explica des que es detecta la fallada. L’habitual, i la conducta apropiada, és comunicar-ho a qui va vendre el cotxe quan es té coneixement del mateix.

 2. Existeix un període de sis mesos, des del lliurament del vehicle, durant el qual es presumeix que el defecte és d’origen. Si el venedor pretengués eximir-se de la seva responsabilitat, ha de provar, de manera objectiva, que el defecte es deu a un mal ús del propietari o conductor.

 3. A partir dels sis mesos fins a complir-se els dos anys, continua la garantia. Però en aquest temps, si el venedor pretengués eximir-se de responsabilitat, serà el consumidor qui haurà d’examinar, de manera objectiva, que el defecte era d’origen. Aquesta prova pot resultar costosa, doncs és habitual que passi per presentar un informe pericial, que és de pagament.

 4. Els terminis s’interrompen, se suspenen i tornen a córrer quan es fa ús de la garantia. Si el cotxe entra al taller, el període de la garantia es para, però segueix el dia del seu lliurament ja arreglat.

  Un vehicle dipositat al cinquè mes de la garantia -amb encara 19 mesos més- i que triga un mes a ser retornat al seu propietari, no surt del taller amb 18 mesos de garantia sinó amb el mateix termini amb el qual va entrar, és a dir, 19 mesos. Per no perdre aquest mes de garantia en el qual s’ha vist privat de l’automòbil, s’han de sol·licitar dos documents: resguard de dipòsit el dia del lliurament i document acreditatiu de la devolució amb la seva data.

  El resguard de dipòsit té altres funcions i per això ha d’incloure en lletra llegible que és una reparació en garantia -d’aquí la seva gratuïtat per tots els conceptes- i quins són els defectes que presenta o manifesta el cotxe. En recollir-se, han de detallar-se les intervencions realitzades, els elements reparats i les peces canviades en garantia, amb import zero euros.

  Si se segueixen aquests senzills tràmits, es prevenen malentesos innecessaris tant sobre els terminis i vigència de la garantia com sobre els defectes reparats.

 5. La reparació ha de dur-se a terme en un termini raonable i sense majors inconvenients. Davant demores excessives, caldrà sol·licitar una fulla de reclamacions i deixar constància d’un incompliment de les obligacions del garant.

  De no complir-se aquest termini raonable, es pot exigir des de la rebaixa del preu de compra a la substitució del vehicle per un altre nou i igual o la resolució del contracte. Aquest últim terme no procedirà quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

 6. Hi ha un altre període de sis mesos posteriors al lliurament del vehicle reparat en el qual el venedor segueix responent de l’arranjament. Això resulta de gran utilitat quan la intervenció ha estat realitzada al final dels dos anys de la garantia.

  Així, un automòbil que entra al taller del garant amb solament un mes de garantia i que roman en el mateix aquests 30 dies, no surt amb la garantia consumida. Li queda un mes de garantia legal (la idèntica amb la qual va entrar i que va quedar suspesa) més una garantia per sis mesos per a la concreta reparació realitzada. Això haurà de ser acreditat amb el corresponent resguard de dipòsit i devolució.

Reparacions fora de la garantia de compra

La garantia de les reparacions fora de garantia de compra caduca als tres mesos o 2.000 quilòmetres recorreguts. En recollir el cotxe, caldrà sol·licitar factura, signada, segellada i amb el corresponent IVA. En un altre cas, el consumidor es trobarà en serioses dificultats per reclamar la garantia de l’arranjament.

El Reial decret 1.457/1986 regula, a nivell estatal, les obligacions dels tallers de reparació de l’automòbil, encara que en algunes comunitats s’han dictat legislacions específiques. En aquest cas, abans de reparar, el consumidor té dret a un pressupost.

En deixar el vehicle per a l’elaboració de pressupost o per a la seva reparació, cal sol·licitar un resguard de lliurament amb la seva data, identificació del cotxe, nombre de quilòmetres i l’estat del tanc de combustible, així com si el dipòsit de l’autómovil s’efectua per a la confecció del pressupost o per a l’arranjament de l’automòbil. A més, convé fer una descripció succinta de la reparació o serveis que es prestaran, amb els seus imports, si fossin ja coneguts, en el cas que el turisme es deixi per a arranjament i la data prevista de lliurament, bé del pressupost sol·licitat, bé del vehicle reparat.