Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sis de cada deu tallers facturen un excés de temps en mà d’obra

Un estudi de l'OCU sobre 26 tallers de Madrid i Barcelona va llançar diferències de més de cent euros per una mateixa reparació.
Per mediatrader 16 de abril de 2003

Els tallers de reparació de vehicles van ocupar en 2001 el cinquè lloc en reclamacions davant les juntes arbitrals de Consum, amb 1.270 casos tramitats. El treball de camp realitzat per l’OCU, en el qual es va sol·licitar la mateixa reparació a cinc tallers oficials i 21 independents, va detectar importants manques, com la disparitat a la mà d’obra, que va fer oscil·lar les factures entre els 34 i els 140 euros.

Les marques disposen de llibres de temps, en els quals s’estipula el temps necessari per a realitzar cada reparació en els seus diferents models. El 57 per cent dels visitats per l’OCU va facturar molt per sobre d’aquest barem, sent més ajustat en els tallers oficials que, no obstant això, no sempre van coincidir amb l’indicat en el llibre oficial de la seva marca. Així mateix, l’OCU va constatar que els tallers independents apliquen un recàrrec mitjà del 55 per cent sobre el preu real del recanvi, mentre els oficials cobren el preu de referència del fabricant.

El noranta per cent dels tallers independents no va lliurar resguard que acredités la custòdia del vehicle i, en diversos casos, tampoc es va fer constar en la factura el nombre de quilòmetres del cotxe en sortir del taller, dada imprescindible per a exercir la garantia. La informació prèvia al consumidor va ser insuficient en vuit tallers dels 26 visitats, perquè no tenien exposat el cartell en el qual s’informa del preu per hora i de les garanties de les reparacions.

Per a triar un taller amb totes les garanties, l’OCU aconsella:

Comprovar que en l’exterior s’exhibeix la placa homologada amb el número de registre i el preu per hora de la mà d’obra.

Exigir un resguard en el qual figuri el nombre de quilòmetres que té el vehicle i les tasques encomanades al taller.

Sol·licitar pressupost previ.

Exigir factura detallada. Han de constar els quilòmetres que té el vehicle a la sortida del taller, ja que la garantia és per tres mesos o 2.000 quilòmetres.

–Si el temps de mà d’obra facturat sembla excessiu, acudir a un taller oficial de la marca on el poden informar dels temps estipulats per a la reparació efectuada.