Infografia

Sistema Park Mat

Parkmat

El dispositiu d’aparcament automàtic Park Mat arribarà als automòbils de sèrie en 2008