Infografia

Sistemes de retenció infantil

Isofix

Isofix és un sistema estàndard per fixar les cadires infantils en els vehicles. Per si solament aporta major seguretat que els mètodes tradicionals d’ancoratge, però encara així es pot millorar la seva seguretat amb un tercer punt d’ancoratge.