Infografia

Tacògrafs digitals

Tacografo

És un aparell de control que s’instal·la en certs vehicles que circulen per carretera per indicar i registrar dades relatives a la distància i a la seva velocitat