Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tinc un accident amb un cotxe sense segur, què passa?

El Consorci de Compensació d'Assegurances paga els danys ocasionats per un cotxe sense segur, però després reclamarà les despeses al titular del vehicle
Per Blanca Álvarez Barco 9 de abril de 2021
Accidentes sin seguro
Imagen: Pexels

L’assegurança d’automòbil o motocicleta és obligatori i, no obstant això, segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) en 2015 es van tramitar prop de 50.000 denúncies per circular per les vies públiques sense aquesta garantia. Les raons són variades: des que als seus propietaris se’ls hagi passat el termini de pagar la seva renovació, a retallar despeses per una situació econòmica difícil… Però convé no perdre de vista que conduir un vehicle sense segur és una infracció i suposa un greu risc que pot tenir conseqüències importants; més encara si tens un accident. En aquest article t’expliquem les conseqüències de conduir sense segur, com actuar si tens un accident amb un cotxe o moto sense assegurar i qui es fa càrrec de les despeses en aquests casos.

Segur de vehicles: obligatori per llei

L’assegurança de cotxe (i de moto, camió o autobús) és una pòlissa “exigida per la Llei sobre responsabilitat civil i segur en la circulació dels vehicles a motor“, segons assenyala la DGT. La finalitat de tenir contractat aquest segur és poder “respondre dels danys que es derivin d’un accident, tant els materials com els personals”, explica l’advocat Juan Suárez.

Els propietaris d’un cotxe o moto que no tinguin assegurança obligatòria d’accident es poden enfrontar, segons la DGT, a sancions que van des de 601 a 3.005 euros de sanció, “en funció de la mena del vehicle i d’altres circumstàncies” i a la immobilització  del vehicle, que serà portat al dipòsit. Així mateix, “en casos greus o si existeix reincidència, es pot retirar el permís de conduir”, comenta Suárez.

Accidente con coche sin seguroImatge: Tumisu

 Qui paga les despeses en cas d’accident?

Si un vehicle circula sense la pòlissa obligatòria i es veu involucrat en un accident, com ha d’actuar? I qui corre amb les possibles despeses del sinistre?

 • Ja siguis tu qui circula sense segur o sigui el cotxe contrari qui no el té, en tot cas, cal formalitzar el comunicat amistós. És essencial.
 • Els danys ocasionats pel conductor que tingui segur els pagarà la seva companyia. Cal posar-se en contacte com més aviat millor amb l’assegurança per a donar part del succeït i detallar els danys personals i materials que s’han produït.
 • El Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) correrà amb les despeses que ocasioni el conductor del vehicle no assegurat. Segons el propi consorci, el que es cobreix és:
 1. Els danys a les persones i béns ocasionats amb un vehicle que tingui el seu estacionament habitual al nostre país.
 2. Els danys ocasionats dins d’Espanya a persones amb residència habitual al nostre país o a béns de la seva propietat situats a Espanya amb un vehicle amb estacionament habitual en un tercer país no signant de l’entenimentat entre les oficines nacionals d’assegurances dels estats membres de l’Espai Econòmic i d’altres estats associats.

 

Accidente en coche sin asegurarImatge: stevepb

El Consorci et passarà les despeses

Si has tingut un accident i el teu cotxe no està assegurat, has de tenir en compte el següent:

 • El CCS es farà càrrec dels danys que hagis ocasionat a l’altra part. Però, com indica l’advocat, convé tenir en compte que és “més que probable” que el Consorci interposi una reclamació “per a recuperar l’abonat, ja sigui tot o una part”.  Això pot ser “un cop notable per a la teva economia”, si els danys han estat molt greus.
 • També hauràs d’abonar els danys que s’hagin produït en el mobiliari urbà (fanals, senyals, desperfectes en la calçada…).
 • Així mateix, siguis tu el que causa l’accident o no, “si el teu cotxe circula sense segur passes a ser el responsable” i si, a més de danys materials, l’altre conductor sofreix lesions personals greus —o fins i tot hi ha hagut una mort— les conseqüències no seran només econòmiques i de pèrdua de permís de conduir, “sinó que adquireixen un tint penal que pot comportar pena de presó“.
Els cotxes que no usis també han de tenir segur

Si tens un vehicle parat per qualsevol circumstància, és obligatori tenir-lo assegurat. Així ho estableix la llei, que indica textualment que “Tot propietari de vehicles a motor que tingui el seu estacionament habitual a Espanya estarà obligat a subscriure i mantenir en vigor un contracte d’assegurança…”. Només si dónes de baixa el vehicle en la Direcció General de Trànsit estarà exempt de tenir-lo assegurat.

Quan s’entén que existeix estacionament habitual? Han de complir-se aquestes circumstàncies:

 • Si té matrícula espanyola.
 • Si és un tipus de vehicle per al qual no existeix matrícula, però porta una placa o distintiu expedit a Espanya.
 • Si és una classe de vehicle per al qual no existeix matrícula, placa o distintiu però l’usuari del qual té domicili al nostre país.