Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tot sobre la I.T.V. del nostre vehicle

La llei estableix una periodicitat mínima amb la qual els vehicles han de passar la I.T.V. així com situacions extraordinàries que obliguen a acudir a la revisió
Per mediatrader 27 de gener de 2003

La Inspecció Tècnica de Vehicles té com a objectiu assegurar que els vehicles en circulació mantinguin unes condicions de seguretat per sobre dels mínims exigits, minimitzar el risc d’accidents per causes tècniques i contribuir a protegir el medi ambient a través de la reducció de les emissions dels gasos de fuita. Per a això, la llei estableix una periodicitat mínima amb la qual els vehicles han de passar-la així com situacions extraordinàries que obliguen a acudir a la revisió.

Quan estem obligats a passar la I.T.V.?

La I.T.V. periòdica és obligatòria per a tots els vehicles que tinguin certa antiguitat.

En el cas d’automòbils d’ús privat: la primera I.T.V. ha de passar-se quan el vehicle té 4 anys d’antiguitat, i haurà de repetir-se cada 2 anys fins que compleixi els 10 anys. A partir d’aquest moment s’haurà de passar anualment.

En el cas de motocicletes: la primera I.T.V. ha de passar-se als 5 anys d’antiguitat i les posteriors es fan cada 2 anys.

A més, en cas de vehicles que hagin sofert un mal important a conseqüència d’un accident que pugui haver afectat algun element de seguretat (direcció, transmissió, frenat, suspensió, bastidor o alguna estructura d’ancoratge) seran els atestats qui dictaminaran l’obligació o no de passar la I.T.V, retirant el permís de circulació i manant-lo a trànsit fins que l’avaria aquest solucionada, moment en el qual s’ha de sol·licitar el permís per a poder acudir a la citada I.T.V.

Conseqüències de no passar la I.T.V.

Si el dictamen de la I.T.V és desfavorable tindrem un termini màxim no superior a dos mesos en què només es pot usar el cotxe per a anar al taller i per a tornar a la ITV, quedant inutilitzat per a circular lliurement per la via pública.

Si el dictamen fos negatiu les connotacions són pitjors, perquè el vehicle ha d’anar al taller sense poder-lo conduir (amb una grua etc), on s’ha de posar en condicions per a passar de nou la I.T.V. en el termini previst.

En cas d’incomplir aquests terminis, el vehicle podrà ser donat de baixa de circulació, inutilitzant-lo a aquest efecte.

Cost de la seva realització

El cost aproximat de la mateixa són uns 34 euros (unes 5.800 ptes.)

Elements que es revisen en la I.T.V.

1)Comprovació de les dades del vehicle : comprovar que la marca del vehicle, el seu tipus, el seu número de bastidor i matrícula coincideixen amb les dades que es ressenyen en la documentació del mateix lliurada per l’usuari: el Permís de Circulació i la Targeta d’Inspecció Tècnica.

2)Condicionament exterior: miralls retrovisors, visibilitat, llunes, placa matrícula, etc.

3)Carrosseria: estat d’aquesta, bastidor, pis i baixos del vehicle.

4)Condicionament interior: funcionament portes, finestretes, mecanismes de tancament, cinturons de seguretat, etc.

5)Senyalització i enllumenat: llums d’encreuament, intermitents, llum freno, marxa enrere, llargues, etc.

6)Circuit de frens: eficàcia i equilibri.

7)Adreça: per a detectar folgances.

8)Suspensió i eixos: rètols, amortidors i articulacions.

9)Bastidor, motor i transmissió: tipus motor, nivell de soroll, emissió de monòxid de carboni dins dels límits permesos, etc.

Recomanacions per a acudir a la I.T.V.

–Mantenir el bon estat general dels diferents elements del nostre automòbil.

–Portar amb nosaltres els originals:

·El permís de circulació.

·La Targeta d’Inspecció Tècnica.

–Sol·licitar informació telefònica prèvia a l’estació d’I.T.V. de la nostra elecció per a evitar esperes inútils a l’hora de dur a terme la inspecció.

Si tenim dubtes podem realitzar una “pre-I.T.V.”.

Els concessionaris de vehicles solen recomanar que amb certa periodicitat es revisi el vehicle, per a realitzar els canvis d’oli, de pastilles de fre, etc. A més, una vegada a l’any recomanen una revisió a fons d’aquest, la qual cosa molts diuen una “pre-I.T.V.” ja que consisteix a revisar els mateixos aspectes que es miren en una I.T.V. oficial. Amb això ens evitarem problemes en el moment en què apareguin, i a més, circularem tranquils en evitar arribar a la inspecció tècnica amb el vehicle en males condicions.