Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Vehicle abandonat en el taller

Quan un propietari no acudeix a pagar la factura o recollir el pressupost, el taller ha de buscar una solució legal respectant els drets legals del client
Per mediatrader 22 de agost de 2005

Els responsables de tallers s’enfronten de vegades a l’abandó dels vehicles per part de propietaris que no acudeixen a pagar la factura o recollir el pressupost. Així, es converteixen en dipositaris d’un bé d’altri que tenen el deure custodiar i del que responsabilitzar-se davant les incidències que puguin ocórrer-li. D’altra banda, el taller no té obligació de lliurar-ho fins que s’hagi cobrat la factura.

L’ocupació innecessària d’espai i els riscos que corre el taller davant qualsevol deterioració d’aquest vehicle urgeixen a buscar una solució legal que ha de respectar els drets legals del client.

El servei jurídic de GANVAM ha analitzat el cas establint cinc possibles vies d’actuació per part del taller. Com a pas previ, és imprescindible comunicar de forma fefaent al client la finalització dels treballs de reparació (correu certificat, burofax, telegrama, conducte notarial…). Aquesta comunicació ha de contenir la major quantitat d’informació possible: dates, import de la factura, despeses d’estada, etc. Només a partir d’aquest moment es poden començar a cobrar les despeses d’estada del vehicle en el taller.

Les cinc vies d’actuació després de la comunicació efectiva i fefaent serien:

1.- Cobrament de les despeses d’estada segons la tarifa que ha d’estar exposada al públic.

2.- Reclamació judicial: recomanable si l’import de la factura és molt elevat i la possible venda del vehicle pogués sufragar-la. És convenient assegurar-se en el Registre de Béns Mobles de la titularitat real del vehicle i si té càrregues legals com a multes, embargaments, etc.

3.- Comunicar al propietari que si no recull el vehicle en una data concreta serà aparcat en un carrer proper al seu domicili, eximint-se el taller de qualsevol responsabilitat des d’aquest moment. Les claus i la factura queden en el taller o davant notari, on haurà d’acudir el client a abonar l’import i recuperar les claus.

4.- Comunicar al propietari que si no recull el vehicle serà dipositat en un aparcament públic. En aquest cas cal indicar el nom i adreça de l’aparcament així com la tarifa del mateix. Amb les claus i la factura s’obra igual que en el cas anterior.

5.- Enviar el vehicle al desballestament: és la solució més problemàtica ja que el certificat de destrucció ha de ser signat pel titular.

Si malgrat tot el client no apareix per abonar la factura, el taller pot desmuntar les peces o recanvis utilitzats si amb això redueix les despeses originades.