Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Vuit claus del nou Pla PIVE per canviar de cotxe

Les ajudes del PIVE 8 baixen respecte a anteriors edicions i són d'1.500 euros per automòbil, encara que per a famílies i vehicles adaptats es mantenen en 3.000 euros
Per Blanca Álvarez Barco 8 de juny de 2015
Img familiacoche hd
Imagen: Roderick Eime

Els qui desitgin canviar el seu antic cotxe per un més eficient estan d’enhorabona, perquè ja està en marxa el nou Programa d’Incentius al Vehicle Eficient (PIVE), “el vuitè i últim”, segons el Govern. Aquest pla té una dotació de 225 milions d’euros, però les ajudes per automòbil són menors que en altres edicions. El PIVE 8, que estarà vigent fins a finals de 2015, té una “reorganització de condicions“, com va afirmar el ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria. Les següents línies donen les claus per conèixer-les, així com per saber qui poden ser beneficiaris del nou programa, els seus terminis o on i com sol·licitar aquestes subvencions.

1. Nou Pla PIVE, quant em donen pel meu cotxe vell?

El Pla PIVE 8, que té una dotació de 225 milions d’euros, redueix l’ajuda directa per comprar un vehicle eficient en 500 euros: les subvencions s’encongeixen dels 2.000 euros de l’anterior pla als 1.500 euros per cotxe de l’actual. Aquests es repartiran de la següent manera: el Govern dona 750 euros i la marca o punt de venda del vehicle nou, l’altra meitat.

2. Fins a finals de 2015

Les dates en què estarà vigent el lliurament d’aquesta ajuda, a canvi d’enviar al desballestament l’automòbil vell, són del 16 de maig del 31 de desembre de 2015. Convé tenir en compte que si els fons s’esgoten, el programa acaba; en aquest supòsit, no perduraria fins a finals d’any.

3. Qui poden beneficiar-se del Pla PIVE 8?

Les persones que poden acollir-se al programa d’incentius per adquirir un cotxe més eficient són les següents: particulars o persones físiques; professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenedores; microempreses que tinguin menys de deu empleats i la xifra anual dels quals de negoci no sigui superior a dos milions d’euros; pimes amb menys de 250 treballadors i amb un import de volum de negocis inferior a 50 milions d’euros; famílies; i persones de mobilitat reduïda.

Els beneficiaris han d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Ho han d’acreditar mitjançant declaració responsable que subscriuran juntament amb la sol·licitud de la subvenció.

4. Requisits per sol·licitar l’ajuda

  • El cotxe que es lliuri al desballestament ha de tenir una antiguitat d’almenys deu anys, en el cas dels turismes; i de set anys, si és un vehicle comercial lleuger.

  • L’automòbil ha de comptar amb la ITV en regla.

  • El conductor que demani l’ajuda ha de ser el titular del vehicle que donarà de baixa, almenys, els 12 mesos anteriors a la petició.

  • El cotxe nou ha de costar com a màxim 25.000 euros sense IVA. En el cas de les famílies nombroses o persones amb mobilitat reduïda, la xifra pot arribar fins a 30.000 euros.

  • Si són híbrids, híbrids enchufables, elèctrics d’autonomia estesa o elèctrics puros, el límit en el seu preu de compra és de fins a 40.000 euros.

  • S’ha d’apostar per automòbils més ecològics: les emissions de CO2 permeses seran de 120 g/km per als turismes i 160 g/km per als vehicles comercials.

5. Nou Pla PIVE, on i com es demana l’ajuda?

Per sol·licitar les subvencions del Pla PIVE 8 és condició essencial desfer-se del cotxe antic. Després d’enviar al desballestament els turismes de més de deu anys i els comercials lleugers que superin els set anys, s’obté el certificat de destrucció i el justificant de baixa definitiva en Tràfic.

Img subvencionescoches sangr
Imatge: pictures of money

Quan es tinguin aquests documents, n’hi ha prou amb anar a un concessionari i triar un vehicle nou més eficient, el cost del qual sense IVA no depassi els 25.000 euros.

6. Per a les famílies, més ajudes

En el cas de les famílies, les ajudes per canviar de cotxe no es redueixen, sinó que es mantenen. La subvenció per a elles és de 3.000 euros, com a mínim, per a vehicles de més de cinc places. En aquest cas, l’aportació del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ascendeix a 1.500 euros i en el punt de venda s’ha de realitzar un descompte, com a mínim, d’altres 1.500 euros.

Per poder beneficiar-se d’aquesta ajuda per a automòbils familiars és imprescindible acreditar la condició de família nombrosa.

7. Vehicles adaptats

Com en el cas de les famílies, la subvenció per als vehicles adaptats també és major, de 3.000 euros, com a mínim. El Ministeri aporta 1.500 euros i en el punt de venda s’ha de fer un descompte, com a mínim, d’altres 1.500 euros.

És imprescindible acreditar que es té la condició de persona amb mobilitat reduïda i es necessita vehicle adaptat.

8. Cal declarar l’ajuda en l’IRPF

Totes les persones que es beneficiïn del Pla PIVE 8 hauran de tributar en l’IRPF per això. El Ministeri d’Hisenda explica que s’ha de tributar pels 750 euros d’ajuda estatal, no així pels quals aporta la marca, que es consideren un descompte comercial.

Segons els càlculs d’Hisenda, dels 225 milions de subvencions disponibles en el nou pla, el Govern reintegrarà 69,1 milions d’euros quan els beneficiaris del pla integrin l’ajuda en la Renda de 2015.