Infografia

Zones per als vianants

Zona peatonal

Els carrers per als vianants són centres de relacions socials i comercials, però per complir aquesta funció han de tenir-se en compte certes restriccions i cuidar la instal·lació i el manteniment del mobiliari urbà.