Infografia

Artroscòpia

Artroscopia

És una tècnica diagnòstica i quirúrgica mínimament invasiva per tractar lesions i malalties de les articulacions més importants