Infografia

Audiòfons digitals

Audifonos

Són usats en els casos de pèrdua d’audició lleu a severa