Infografia

Cirurgia bariátrica

Cirugiabariatrica

La intervenció gastroenterológica és actualment el mètode més efectiu per reduir els riscos associats a l’obesitat mórbida