Infografia

Colze del tennista

Acodo

Colze del tennista és una lesió que afecta al colze i a l’avantbraç.