Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Descriuen el paper que exerceix un gen supresor de tumors en la regulació del sistema immune innat

Els resultats d'aquesta recerca permetran entendre millor el paper del sistema immune en el control de la resposta tumoral i ajudaran a dissenyar noves estratègies
Per mediatrader 13 de abril de 2012

Un equip multicéntrico coordinat i dirigit per investigadors de la Unitat d’Inflamació i Càncer de l’Institut de Salut Carlos III ha descrit un nou paper del gen supresor de tumors ARF en la regulació del sistema immune innat. En concret, l’estudi aporta informació sobre el funcionament del sistema immune en absència d’aquest gen, i revela la importància del mateix en l’engegada d’una resposta inflamatoria adequada. L’Institut de Salut Carlos III va destacar que els resultats d’aquest treball “permetran entendre millor el paper del sistema immune en el control de la resposta tumoral i ajudaran a dissenyar noves estratègies”.

El sistema immune constitueix un dels principals mecanismes de defensa utilitzat per l’organisme humà per protegir-se de la invasió o infecció per patògens, així com per prevenir la progressió tumoral. Una de les cèl·lules que exerceix un paper primordial en la resposta immunitària és el macròfag que, en resposta a citoquinas i productes microbians, exhibeix dos tipus d’activació. La clàssica, denominada M1, que allibera gran quantitat de mediadors inflamatorios i citoquinas i que genera un fenotip on els macròfags mostren activitat citotóxica contra els microorganismes i les cèl·lules tumorals i una altra denominada alernativa o M2, molt menys coneguda, en la qual els macròfags exerceixen funcions protumorales, promouen la remodelació de la matriu i la reparació del dany, així com suprimeixen la resposta immune en disminuir les funcions mesurades pels macròfags M1. Si bé aquestes activitats són d’extrema importància durant la reparació de teixits i la resolució dels processos inflamatorios, en el context del creixement tumoral són enormement perjudicials.

L’Institut de Salut Carlos III assenyala que fins fa poc, als gens supresores de tumors se’ls conferia un paper exclusiu en el context tumoral, no obstant això, “aquest concepte està canviant i cada vegada hi ha més evidències que presenten funcions més àmplies com a sensors enfront de diferents tipus d’estrès”. Est és el cas de l’ARF, un gen supresor de tumors que és una de les principals defenses antioncogénicas en mamífers, havent-se trobat mutacions en el mateix en gairebé un 50% dels tumors humans.

El treball dirigit pels investigadors de l’Institut de Salut Carlos III revela que ARF exerceix un paper important en la regulació del sistema immune innat, un fet sobre el qual, fins al moment, no es tenien dades. “Els efectes més obvis van estar relacionats amb una disminució en la producció de determinades citoquinas inflamatorias i altres mediadors com l’óxito nítric o les prostaglandines, tots ells marcadors característics de macròfags M1. Aquesta disminució estava relacionada amb un dèficit en l’activació d’importants vies de senyalització en inflamació”, explica l’Institut. Els resultats de la recerca es van publicar a la fi del passat any en la revista “Journal of Immunology”.