Infografia

Diabetis

Diabetes

La diabetis és una malaltia que afecta a 246 milions de persones a tot el món i que, si es compleixen les previsions, aconseguirà els 380 l’any 2025. A Espanya, prop de 3.500.000 persones pateixen diabetis, entre un 3 i un 5% del total de la població.