Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Dones i tabac, més risc cardiovascular

Les conseqüències del tabac són pitjors en el cor de la dona que en el de l'home
Per Montse Arboix 9 de setembre de 2011
Img mujer fumando
Imagen: jfjwak

EPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), càncers com el de pulmó i de boca, hipertensió, alteracions de la memòria, impotència en homes, envelliment prematur, cardiopaties i malalties cerebrovasculares i, fins i tot, canvis en la data de desenvolupament de la menopausa i major risc d’osteoporosis i de fractures d’os/os… Són moltes les malalties que tenen a l’hàbit tabáquico com un factor de risc important. A pesar que aquesta associació es coneix des de fa temps, una revisió recent ha conclòs que els seus efectes nocius són encara pitjors per al cor de la dona.

Segons el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT), el tabac provoca al voltant de 50.000 morts anuals a Espanya per dolències com la bronquitis crònica, l’emfisema pulmonar i el càncer de pulmó i faringe. Però els seus efectes perjudicials no es queden aquí. A pesar que no se li té massa en compte, l’hàbit tabáquico és el factor de risc cardiovascular més important: la incidència de malaltia coronària -com a infart agut de miocardi- en fumadors és tres vegades major si es compara amb població no fumadora. A més, les conseqüències nocives no es fan esperar. No es precisa molt temps perquè es desencadeni una dolència, com sí succeeix amb el càncer.

Elles: major risc cardiovascular

A més de ser un factor important en el desenvolupament de patologies, sembla que les seves seqüeles són diferents per a tots dos sexes. Una recerca recent publicada en “The” Lancet assenyala que les dones fumadores tenen un 25% més de possibilitats de sofrir un esdeveniment coronari que els seus homòlegs. Així conclou un metaanálisis realitzat sobre 26 articles científics. La revisió abasta estudis realitzats des de l’1 de gener de 1966 fins al 31 de desembre de 2010. Conté més de 8.000 resums i 26 articles, que inclouen les dades de més de 3,9 milions d’individus i 67.075 esdeveniments coronaris. En alguns casos, compta amb seguiments de fins a 40 anys. Totes aquestes característiques donen gran notorietat als seus resultats.

Si s’abandona l’hàbit tabáquico, entre 3 i 5 anys després, el risc d’ictus s’iguala al dels no fumadors

Segons conclou l’anàlisi, el risc cardiovascular s’incrementa un 2% per cada any que es fuma. L’autora principal de l’estudi, Rachel Huxley, ho atribueix al fet que, a igual nombre de cigarrets consumits, les dones tenen la capacitat d’extreure més agents cancerígenos que els homes. Est és també un dels motius pels quals elles tenen el doble de possibilitats de desenvolupar càncer de pulmó.

Encara que la possibilitat de sofrir una malaltia cardiovascular és proporcional al nombre de cigarrets i d’anys que es manté l’hàbit tabáquico, els especialistes insisteixen que quan aquest es deixa, el dany cardíac es reverteix ràpidament: en uns cinc anys, el risc cardíac associat torna als límits normals. Segons estimacions de María Ángeles Planchuelo, presidenta del Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme (CNPT), en la Comunitat de Madrid, des de l’entrada en vigor de la nova Llei Antitabac (2 de gener de 2011), a Espanya s’ha registrat una disminució dels ingressos hospitalaris per causes associades a malaltia cardíaca entre un 10% i un 11%.

Més ictus amb tabac

En els últims anys, ha quedat demostrat que fumar és un important factor de risc en els accidents cerebrovasculares, tant en la forma isquémica (per obstrucció d’un got) com per l’hemorrágica (trencament d’un got). En diferents recerques s’apunta que els fumadors tenen tres vegades més probabilitats de sofrir ictus si es compara amb els qui no tenen aquest hàbit. Aquest risc està associat al nombre d’unitats consumides al dia i és major per a les dones respecte als homes que, a més, s’incrementa amb l’ús d’anticonceptius orals.

El tabac augmenta els nivells de diferents factors de la coagulació, l’agregabilidad plaquetar i l’hematocrito, disminueix el colesterol HDL (beneficiós), eleva la pressió arterial i provoca lesions en els gots sanguinis, la qual cosa contribueix a l’aterosclerosis . Tot això augmenta el risc d’hemorràgia, trombosi i embòlia cerebral. No obstant això, si es deixa de fumar, entre 3 i 5 anys després, el risc d’ictus s’iguala al dels no fumadors.

TABAC, OBESITAT I FERTILITAT

La taxa de fertilitat disminueix des del primer cigarret consumit quan la dona té sobrepès o obesitat. Aquesta associació també succeeix en fumadores passives. No obstant això, els qui tenen un pes adequat solament redueixen la seva fertilitat si la quantitat de cigarrets supera les 16 unitats diàries. Aquestes són les conclusions d’una recent revisió bibliogràfica, realitzada sobre diferents estudis internacionals i duta a terme per experts de la Clínica Universitat de Navarra.

Segons expliquen Álvaro Ruiz Zambrana i Begoña Olartecoetxea, especialistes del Departament de Ginecologia i Obstetrícia de la clínica, determinades costums modificables afavoreixen la fecundació: mantenir un pes adequat, evitar l’alcohol i el tabaquisme, i aprendre a gestionar l’estrès. A més, fumar també influeix en l’evolució de l’embaràs: les fumadores tenen més possibilitats de sofrir avortaments que les gestants que no tenen aquest perjudicial hàbit. Una altra de les conclusions que s’extreuen d’aquesta revisió és que tenir un pes inadequat, ja sigui per excés o per defecte, disminueix la fertilitat: hi ha menys possibilitats de quedar embarassada i costa més temps aconseguir-ho.