Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Govern aprova els temps màxims d’espera per a una intervenció

El reial decret estén una sèrie de requisits a totes les comunitats
Per mediatrader 24 de maig de 2003

Amb la finalitat de garantir “la qualitat de l’assistència sanitària”, el Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret que garantirà que els temps d’espera per a sotmetre’s a una intervenció quirúrgica siguin els mateixos en totes les comunitats autònomes. A més fixa uns temps límits perquè els pacients siguin atesos en funció de la gravetat de la seva malaltia.

S’estableixen tres categories per a les operacions programables, segons el nou text. La primera tindrà en compte als pacients el tractament quirúrgic dels quals no admet una demora superior a trenta dies. En segon lloc, rebran tractament aquells amb una situació clínica que permet una espera relativa, concretament en un termini inferior a noranta dies. I finalment, s’atendrà els que sofreixen una malaltia que no produeix seqüeles importants i pot demorar-se l’aplicació del seu tractament. Falta per concretar quines patologies entraran a formar part de cadascuna de les tres prioritats, és a dir, quines malalties són susceptibles de sofrir una espera de 30, 90 dies o més de tres mesos. D’aquesta tasca, s’ocuparà el Consell Interterritorial en el qual estan representades totes les comunitats.

Per descomptat, aquesta nova norma no afectarà intervencions quirúrgiques de caràcter urgent o de trasplantament d’òrgans, la realització dels quals dependrà de la seva disponibilitat, o aquelles derivades d’una catàstrofe.

En el cas de les llistes d’espera per a consultes externes, s’han establert dos tipus de prioritats: preferents, que hauran de realitzar-se en quinze dies com a màxim, i la sol·licitud ordinària, una prova complementària en la qual no es tindran en compte cap criteri de prioritat.

D’altra banda, el reial decret posa en marxa un sistema d’informació homogeni sobre llistes d’espera en el conjunt del Sistema Nacional de Salut. A través d’aquesta nova fórmula els ciutadans rebran informació sobre els temps d’espera dels pacients, amb el contingut i característiques que determini el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Unes dades que el Ministeri de Sanitat publicarà semestralment, amb referència a 30 de juny i a 31 de desembre de cada any. A més es reconeix també el dret de cada ciutadà a obtenir informació personalitzada sobre l’espera prevista per al seu procés d’assistència que serà facilitada pel Servei de Salut corresponent.

Les autonomies disposaran de sis a dotze mesos de termini per a adaptar els seus sistemes d’informació sobre llistes d’espera d’intervenció quirúrgiques, de consultes externes i proves diagnòstiques.