Infografia

El marcapasos intern

Marcapasos interno

És un dispositiu electrònic empleat per persones que pateixen alguna deficiència cardíaca.