Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El nou Codi per a la Promoció dels Medicaments imposarà sancions de fins a 360.000 euros

Aglutina les normes per les quals es regiran els laboratoris a l'hora de promocionar els seus fàrmacs
Per mediatrader 20 de maig de 2002

El nou “Codi Espanyol de Bones Pràctiques per a la Promoció dels Medicaments”, que entrarà en vigor el pròxim 1 de setembre, imposarà sancions de fins a 360.000 euros a qui incompleixi les condicions recollides en ell. Aquest codi aglutina el conjunt de normes d’actuació per les quals es regiran els laboratoris membres de l’Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica (Farmaindustria).

La principal novetat del nou text en relació amb l’anterior, que està en vigor des de 1993, és que serà un òrgan extern a Farmaindustria, en concret, el Jurat de la Publicitat de l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (Autocontrol) serà qui finalment decidirà sobre les reclamacions presentades i imposarà les sancions pertinents. Les multes oscil·laran entre els 6.000 euros (per a la menor de les infraccions lleus) i els 360.000 (per a la més greu). Amb els diners que es recapti es constituirà un fons especial destinat a promoure l’ús racional dels medicaments. Així mateix, quan un laboratori responsable d’una infracció greu o molt greu incompleixi una resolució dictada pel citat Jurado, podrà arribar a ser denunciat davant les autoritats sanitàries competents, prèvia proposta d’una comissió deontològica i ratificació de l’assemblea de Farmaindustria, i fins i tot expulsat de l’associació. El Jurat també podrà acordar la difusió de les resolucions pels mitjans que crea adequats.

El Codi regula també l’hospitalitat “” que ofereixen els laboratoris en reunions de caràcter professional i científic, així com els “obsequis” als professionals sanitaris per la prescripció, dispensació i administració dels fàrmacs, el valor dels quals no superarà els 19 euros i sempre hauran d’estar relacionats amb la pràctica de la medicina o la farmàcia.

Quant a l’hospitalitat “”, el Codi assenyala que sempre ha de ser “raonable”i amb un cost que no pot excedir del que els destinataris estarien normalment disposats a pagar en les mateixes circumstàncies. Dins d’aquest concepte s’inclouen també les despeses reals de desplaçament i estada que siguin abonats pel laboratori, “que hauran de ser mesurats i no exagerats”, així com “ajustar-se als dies en què estigui prevista la reunió científica”.

El Codi de Bones Pràctiques regula a més els elements del material publicitari, així com la informació oferta, de manera que no indueixi a confusió al destinatari; prohibint a més la promoció encoberta. Finalment, referent al personal de les companyies farmacèutiques, i més concretament als visitadors metges, el Codi recull una sèrie de preceptes amb la finalitat que aquests professionals exerceixin la seva labor de manera responsable, sense emprar incentius per a aconseguir entrevistes amb els metges ni pagar ni oferir cap quantitat per a aconseguir la mateixa fi.

Així, els visitadors hauran d’assegurar-se que “la freqüència, moment i durada de les visites als professionals sanitaris, personal administratiu i autoritats sanitàries i semblants, juntament amb la forma en què són fetes, no causen inconveniències”.