Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El temps màxim d’espera en determinades intervencions quirúrgiques serà de 180 dies en tota Espanya

Aquest temps es comptabilitzarà des de la data d'entrada de l'usuari en el registre de llista d'espera
Per mediatrader 18 de juliol de 2011

L’Executiu central ha establert per primera vegada en el conjunt del Sistema Nacional de Salut (SNS) els criteris marco per garantir un temps màxim d’espera per determinades intervencions quirúrgiques, que ascendirà a 180 dies. Segons va informar el Ministeri de Sanitat i Política Social, el reial decret aprovat el 15 de juliol és fruit dels acords aconseguits pel Consell Interterritorial en la reunió que es va celebrar el 18 de març “per avançar en mesures que millorin i garanteixin la sostenibilitat del sistema sanitari”. Les comunitats autònomes s’han compromès a complir amb els terminis de temps marcats.

Aquest temps màxim d’espera serà d’obligat compliment per a les intervencions de cirurgia cardíaca valvular, la cirurgia cardíaca coronària, les cataractes, les pròtesis de maluc i les pròtesis de genoll. El reial decret defineix el temps màxim d’accés a les prestacions sanitàries del SNS com el temps d’espera, expressat en dies naturals, que no podrà excedir-se per intervenir quirúrgicament, atendre consultes externes o realitzar un procediment diagnòstic o terapèutic a un usuari del SNS. Aquest temps es comptabilitzarà des de la data d’entrada de l’usuari en el registre de llista d’espera.

La garantia de temps màxim d’accés serà aplicable a l’atenció sanitària per la qual s’inclou al pacient en el registre de llista d’espera. Per tant, no es considerarà objecte de garantia l’atenció sanitària que sigui diferent a la qual, al seu moment, va originar l’entrada del pacient en la llista d’espera, va assenyalar Sanitat.

Per a l’establiment dels temps màxims d’espera s’han aplicat tres criteris. En primer lloc, es tindrà en compte la gravetat de les patologies motivo de l’atenció. També es mirarà que la intervenció quirúrgica sigui eficaç per augmentar la supervivència, disminuir la discapacitat o millorar la qualitat de vida. En tercer lloc, s’estudiarà si la realització primerenca de la intervenció quirúrgica evita la progressió de la malaltia o les seqüeles de la mateixa.

El reial decret també estableix que, previ acord del Consell Interterritorial, el Ministeri de Sanitat, podrà revisar periòdicament els temps màxims amb la finalitat d’adaptar-los a la realitat sanitària, a la situació econòmica i a les necessitats dels usuaris del SNS. D’igual manera, es podran incloure de forma progressiva temps màxims d’accés per a altres processos, consultes externes (primera consulta d’atenció especialitzada) i per a procediments diagnòstics i terapèutics.

Queden excloses de l’àmbit d’aplicació del reial decret les intervencions quirúrgiques de trasplantaments d’òrgans i teixits, la realització dels quals dependrà de la disponibilitat d’òrgans, així com l’atenció sanitària davant situacions de catàstrofe. S’exclouen a més les operacions que puguin requerir una espera per reunir les condicions adequades per a la seva realització, com és el cas de les relacionades amb les tècniques de reproducció humana assistida, l’atenció sanitària d’urgència, inclosos els reimplantes de membres i l’atenció a cremats, i l’atenció sanitària no inclosa en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut regulada.