Infografia

Ergonomia infantil

Ergonomia

Existeixen riscos físics en les activitats diàries de qualsevol nen o nena que són fàcils d’evitar seguint unes senzilles pautes d’ergonomia.