Infografia

Grip porcina

Gripe porcina

Coneguda també com influenza porcina, és una malaltia infecciosa causada per un virus pertanyent a la família Orthomyxoviridae i que afecta fonamentalment a poblacions porcines. La qualitat que té el virus de mutar ha fet possible el contagi en humans.