Infografia

Holter cardíac

Holter

És una de les proves diagnòstiques més útils i fiables pel contrrol i seguiment del ritme cardíac