Infografia

Infart de miocardi

Infarto de miocardio

Quan una persona sofreix un infart, l’atenció mèdica immediata és imprescindible per salvar-la