Infografia

La sauna

Sauna

Es denomina sauna a un bany de vapor o sudoració que es raliza en un recinte a molt alta temperatura i que s’utilitza amb finalitats higièniques i/o terapèutics.