Infografia

Úlcera per pressió

Ulcera presion

És una lesió de la pell i el teixit subjacent, que es produeix per la pressió o el frec perllongat contra una superfície dura.