Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Les mesures d’austeritat en la prestació farmacèutica estalviaran 2.400 milions d’euros

La prescripció dels medicaments i dels productes sanitaris es realitzarà pel seu principi actiu o la seva denominació genèrica
Per mediatrader 22 de agost de 2011

El Reial decret Llei aprovat pel Govern central per accelerar la reducció del dèficit públic inclou mesures d’austeritat en la prestació farmacèutica, amb les quals es persegueix “alleujar les dificultats financeres en els serveis de salut”. L’Executiu preveu que aquestes disposicions reportin un estalvi al Sistema Nacional de Salut d’uns 2.400 milions d’euros anuals i de 167 milions d’euros en l’aportació dels ciutadans.

Aquest estalvi se sumaria als obtinguts l’any passat mitjançant els Reials decrets Lleis 4/2010 i 8/2010, “que han permès per primera vegada en la història del Sistema Nacional de Salut reduir el creixement de la factura farmacèutica, ja que 2010 va tancar amb un decreixement del 2,36%, quan en 2003 el creixement interanual de la despesa farmacèutica era del 12,15%”, va destacar el Govern. Les mesures aprovades el 19 d’agost en Consell de Ministres van ser presentades prèviament en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut celebrat el passat 21 de juliol.

A més de les disposicions d’austeritat, el Reial decret Llei inclou un altre conjunt d’accions tendents a millorar la qualitat, l’equitat i la cohesió mitjançant l’aplicació en els sistemes d’informació sanitària de les noves tecnologies i també es preveu la millora de la coordinació sociosanitària amb l’elaboració d’una estratègia a tal fi.

Quan es prescrigui un medicament per la seva denominació comercial, el farmacèutic dispensarà el de menor preu

Entre les mesures recollides en la nova normativa destaca la generalització de la prescripció per principi actiu. D’aquesta manera, s’estableix que la prescripció dels medicaments i dels productes sanitaris es realitzarà pel seu principi actiu o la seva denominació genèrica, respectivament. A partir d’aquesta prescripció, es dispensarà en les oficines de farmàcia la presentació del medicament o producte sanitari que tingui menor preu. No obstant això, quan les necessitats terapèutiques ho justifiquin, així com quan els medicaments pertanyin a agrupacions integrades exclusivament per un medicament i les seves llicències al mateix preu la prescripció, indicació o autorització de dispensació podrà realitzar-se identificant el medicament o el producte sanitari per la seva denominació comercial.

A més, per facilitar el procés de prescripció-dispensació, quan es prescrigui un medicament per la seva denominació comercial, el farmacèutic dispensarà el medicament prescrit sempre que aquest sigui el de menor preu de la seva agrupació. En cas contrari, se substituirà pel de menor preu, de tal manera que sempre es dispensarà el medicament de menor preu de la seva agrupació: mateix principi actiu, mateix dosatge, mateixa presentació i mateixa via d’administració.

Preus de referència

El Reial decret Llei també estableix modificacions en el sistema de preus de referència per agilitar el procediment de creació de nous conjunts homogenis de medicaments, així com els seus preus de referència. Per a això, cada nou conjunt i la fixació del seu corresponent preu de referència es crearan de forma immediata després de la inclusió en el finançament públic del primer genèric pertanyent al medicament de referència. D’igual manera, se suprimeix la possibilitat existent en l’actualitat que la rebaixa d’un medicament que ha d’incorporar-se a un conjunt amb preu de referència es faci de forma gradual en dos anys. A partir d’ara aquesta rebaixa haurà de ser immediata sense aplicar període transitori, la qual cosa “redundarà en un major control de la despesa farmacèutica”, va defensar l’Executiu.

Els farmacèutics podran facilitar sistemes personalitzats de dosatge de medicaments als pacients que ho sol·licitin

El text recull l’aplicació d’una deducció del 15% als medicaments que, per mancar de genèric o biosimilar a Espanya, no s’han incorporat al sistema de preus de referència, si bé ha transcorregut un lapse de temps prudencial (deu anys) perquè el laboratori fabricador hagi amortitzat les inversions realitzades per posar el medicament al mercat. Únicament quedaran exclosos d’aquesta deducció aquells medicaments que, àdhuc reunint les condicions indicades anteriorment, “acreditin fefaentment” que estan protegits per patent en tots els Estats Membres de la Unió Europea.

Dispensació personalitzada

L’Executiu va destacar que en l’àmbit de l’ús racional dels medicaments el Reial decret Llei estableix que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris treballarà en l’adequació del contingut dels envasos dels medicaments a la durada real dels tractaments d’acord amb la pràctica clínica. En aquesta mateixa línia, l’Agència haurà de concloure en el termini d’un any la revisió dels medicaments ja autoritzats.

Per garantir un millor ús dels medicaments per part dels pacients, especialment els crònics i polimedicados, els farmacèutics hauran de vetllar pel compliment de les pautes terapèutiques establertes pels metges i hauran de cooperar en el seguiment dels tractaments. Una vegada dispensat el medicament els farmacèutics podran facilitar sistemes personalitzats de dosatge als pacients que ho sol·licitin, de cara a millorar el compliment dels tractaments.