Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

L’Executiu central regula la comissió de garanties per a la donació i utilització de cèl·lules i teixits humans

La nova normativa també ordenarà el règim del Registre de Projectes de Recerca
Per mediatrader 12 de novembre de 2010

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret pel qual es regula la composició, organització i funcionament de la Comissió de Garanties per a la Donació i Utilització de Cèl·lules i Teixits Humans. Aquesta figura estarà composta per dotze especialistes “de reconegut prestigi” en recerca en teràpia cel·lular, medicina regenerativa, bioètica o dret vinculat amb temes biomèdics, va informar l’Executiu central. La norma també regula el règim del Registre de Projectes de Recerca.

Sis d’aquests representants seran designats pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, a proposta de les comunitats autònomes, i els altres sis seran triats en representació de l’Administració General de l’Estat, de manera que cadascun dels titulars dels Ministeris de Sanitat, Política Social i Igualtat, de Justícia i de Ciència i Innovació nomenarà dos representants. El president d’aquesta Comissió serà el titular de l’Institut de Salut Carlos III.

L’objectiu de la nova normativa aprovada avui és el d’emplenar l’exigència legal, ja que la Llei de Recerca Biomèdica, en la seva disposició transitòria primera, preveu la supressió de la Comissió de Seguiment i Control, a la qual de manera provisional atribuïa les funcions de la nova Comissió de Garanties per a la Donació i Utilització de Cèl·lules i Teixits Humans.

El Consell de Ministres va aprovar el 29 d’octubre de 2004 un reial decret pel qual s’establien els requisits i procediments que han de complir els projectes de recerca amb cèl·lules troncals obtingudes de preembriones sobrants de les tècniques de reproducció assistida. Per a la seva avaluació, el Govern va constituir al novembre d’aquest any la Comissió de Seguiment i Control de la Donació i Utilització de Cèl·lules i Teixits Humans, que era l’encarregada fins ara d’elaborar els informes tècnic-científics i ètics d’aquests projectes.

D’altra banda, el reial decret aprovat avui també regula el Registre de Projectes de Recerca, d’acord amb el previst en l’article 41 de la Llei de Recerca Biomèdica, que fixa la responsabilitat del manteniment d’aquest registre en l’Institut de Salut Carlos III. El Govern va assegurar que aquest registre suposarà un element bàsic de coordinació, cooperació i cohesió en la recerca biomèdica sectorial, a més d’aportar una nova eina per a la gestió del coneixement, “d’indubtable valor a mitjà i llarg termini per al disseny d’estratègies en aquest àmbit de la recerca biomèdica”.