Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Malalties professionals: problemes per diagnosticar-les

Encara que el nombre de patologies relacionades amb el treball augmenta a causa del nou context social, encara es declaren pocs casos
Per Núria Llavina Rubio 10 de maig de 2010
Img conductor autobus

Els riscos laborals i les dolències associades a aquests han augmentat. No obstant això, s’estima que el 60% de les malalties professionals no es declaren. Alteracions dèrmiques, trastorns osteomusculares o asma laboral són conseqüència directa de l’entorn de treball i, si no es tracten, poden implicar efectes secundaris perillosos tant per qui els sofreix com per al sistema sanitari espanyol. Amb l’objectiu d’omplir el buit històric en el tractament adequat d’aquestes dolències i en la seva prevenció, s’ha creat la primera Unitat hospitalària de Patologia Laboral d’Espanya.

Imagen: Rubén García / Consumer Eroski

Estimacions recents constaten una infradeclaración de les malalties laborals superior al 60%. Dades de l’Organització Internacional del Treball (OIT) assenyalen també que cada dia moren prop de 6.300 persones com a resultat de lesions o dolències relacionades amb l’àmbit laboral (més de 2,3 milions de morts a l’any). Els casos més importants de patologia laboral corresponen a trastorns osteomusculares o respiratoris, dermatitis i pèrdua d’audició.

Una nova Unitat hospitalària de Patologia Laboral, a l’Hospital del Mar de Barcelona, s’ha convertit en centre pioner per millorar la prevenció i diagnòstic, així com les prestacions socials dels treballadors.

Símptomes de malaltia tardans

En 1995, es va aprovar la Llei de Riscos Laborals i, amb ella, va augmentar el diagnòstic de malalties professionals, encara que no tant com era necessari. Un dels motius de l’infradiagnóstico de moltes d’aquestes dolències té el seu origen en què, sovint, es desenvolupen al cap d’anys, quan els treballadors estan jubilats o han canviat de treball. Així ocorre amb alguns tipus de càncer amb períodes de latència molt elevats, una circumstància que, a més, dificulta la possibilitat d’establir una relació causa-efecte. Un altre motiu radica en els obstacles per determinar certs diagnòstics, ja que la llista de malalties professionals no s’havia actualitzat en els últims 30 anys.

En la futura actualització del catàleg de malalties laborals s’inclouran l’infart de miocardi i els trastorns psicosocials

El Sistema de la Seguretat Social (2006) concentra aquestes en sis grups: causades per agents químics, físics i biològics, per inhalació de substàncies i agents no compresos en altres apartats, i per agents carcinogénicos. Si ben el llistat engloba nombroses patologies, prop de 30.000, unes altres romanen en dubte, com les provocades per l’exposició al fred, les afeccions broncopulmonars per aspiració de fibres minerals, artificials o sintètiques (càncer de pulmó) i els tumors de laringe per inhalació de pols d’amiant.

El passat 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, es va anunciar la futura actualització del catàleg per incloure l’infart de miocardi i els trastorns psicosocials, entre uns altres, en el context de nous riscos al món del treball.

Nou enfocament

Un dels elements que més preocupen als professionals de la salut és l’increment dels trastorns psicosocials vinculats a les noves situacions d’estrès i pressió laborals per satisfer les exigències de la vida laboral moderna. En una declaració recent de l’OIT, podia llegir-se que “la crisi econòmica té efectes nefasts per a molts treballadors”. De la mateixa manera, aquesta organització afegia que s’ha d’aprofitar l’oportunitat per generar un nou enfocament basat en la seguretat i la salut, que garanteixi un “treball decent”.

En l’última llista de dolències professionals elaborada per la mateixa organització figuren, per primera vegada, els trastorns mentals i del comportament, així com els desordres psicològics posteriors associats (com pretén la Seguretat Social).

Riscos desconeguts

L’informe publicat per l’OIT, “Riscos emergents i nous models de prevenció en un món de treball en transformació”, destaca també els riscos relacionats amb innovacions tècniques, com la nanotecnologia i la biotecnologia. La manipulació de nanomateriales comporta perills encara desconeguts, tant en la salut com en el medi ambient. Si es calcula que en 2020 el 20% dels productes manufacturats estaran fabricats amb algun tipus d’aquests materials, són incomptables les persones exposades a possibles inseguretats. En l’actualitat, estan en curs un gran nombre d’estudis amb la intenció d’aclarir aquestes incògnites.

Quant a la biotecnologia, les alarmes biològiques a partir de malalties infeccioses prevalentes afecten, sobretot, a l’àmbit sanitari i agrupen a més de 35 milions de persones a tot el món. També destaca l’ús de químics en agricultura o el risc derivat de l’especialització en enginyeria genètica, amb conseqüències encara desconegudes. L’informe exposa altres possibles causes de riscos emergents: majors càrregues del treball i intensificació del mateix (retallades de plantilla) o noves formes d’ocupació (subcontractació, ocupació independent o contractes temporals).

AFECCIONS MÉS HABITUALS

ImgImagen: Rubén García / Consumer EroskiCertes condicions en l’àmbit del treball provoquen malaltia. Per inhalació de substàncies tòxiques, és habitual l’asbestosis, una patologia pulmonar causada per la inhalació de fibres d’asbesto (amiant) que afecta, sobretot, a mecànics. La silicosi en miners també provoca dificultats en la respiració, en aquest cas, per inhalar compostos químics que contenen sílice cristal·lina.

Respecte al contacte amb agents químics, els fabricants d’insecticides o de joguines poden desenvolupar problemes de salut pel fòsfor (miocarditis, afeccions en els maxil·lars, bronquitis, dermatitis…). D’altra banda, impressors, lampistes, metal·lúrgics i soldadores, entre uns altres, corren el perill associat al plom: gastroduodenitis, polineuropatía o encefalopatia tòxica, entre uns altres. Altres afeccions freqüents es donen per excés de soroll, per estrès (hipertensió, insuficiències coronàries, problemes gàstrics…) o per treballs repetitius o que requereixen postures estranyes. Aquests últims deriven en problemes osteomusculares com la tendinitis i la lumbàlgia.

Finalment, encara que és més difícil de detectar per diagnosticar-se a llarg termini, un alt percentatge de casos de càncer no es deu a factors endogens, sinó ambientals: des de l’exposició al fum del tabac com al mateix ambient laboral.