Infografia

Presbícia o vista cansada

Presbicia

Provocada per l’edat, la pateixen el 100% de les persones majors de 50 anys.