Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Qui cuida al cuidador?

Cuidar d'una persona o familiar dependent té repercussions sobre la qualitat de vida i la salut del cuidador
Per Montse Arboix 11 de setembre de 2015
Img cuida cuidador hd
Imagen: alexraths

En la societat actual, l’augment de la població anciana i la seva creixent longevitat fa que moltes persones cuidin d’un familiar dependent. A pesar que aquesta dedicació pot ser molt satisfactòria, també pot resultar una labor molt cansada, difícil i, fins i tot, generadora d’alts nivells d’estrès que poden implicar greus conseqüències en la salut del cuidador. Aquest article descriu quin és el perfil de la persona cuidadora a Espanya, per què és fonamental cuidar també d’ella i com fer-ho.

Més de mig milió de persones necessiten cures especials

Cuidar d’una persona o familiar dependent, a pesar que pot ser una tasca grata, no deixa de tenir conseqüències sobre la vida del cuidador: canvis en les relacions familiars, en el treball i en la situació econòmica, pèrdua de temps d’oci i dèficit en les seves relacions socials, entre unes altres. De la mateixa manera, també afecta a l’estat d’ànim i, fins i tot, a la pròpia salut. Hi ha diversos estudis que asseguren que les persones cuidadores tenen pitjor salut, acudeixen més al metge i, a més, triguen més a recuperar-se de les malalties.

L’augment de l’esperança de vida i el creixement del grup de població a partir dels 80 anys, sumat a l’increment del nombre de persones de totes les edats que sofreixen algun tipus de deficiència o discapacitat per malaltia o accident, fan que engrosseixi la xifra de persones amb algun grau de dependència que necessitin la cura d’altres persones. S’estima que a Espanya hi ha més de 600.000 persones amb algun grau de dependència i és la família qui assumeix la seva cura en la majoria dels casos.

Els problemes de salut del cuidador

La sobrecàrrega de treball i l’estrès afecten a la qualitat de vida i la salut del cuidador informal

Les dades de l’Enquesta Nacional de Salut 2011-2012 del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat assenyalen que les dones assumeixen principalment la cura dels menors i de les persones depenents. Així, en gairebé el 85% dels casos, el paper de cuidador informal ho exerceix una dona, sigui esposa, mare o filla. Les dones, a més, inverteixen molt més temps a cuidar que els homes i se solen veure sobrecarregades pel treball que això implica: l’atenció, l’acompanyament i la vigilància de la persona depenent.

Diverses recerques esbossen el perfil de la dona cuidadora: és un familiar directe de la persona depenent, no té ocupació i també és responsable de les tasques domèstiques, té un baix nivell educatiu i és de classe social baixa. Moltes altres es veuen obligades a haver d’abandonar el seu treball per la impossibilitat de compaginar les ocupacions familiars amb les professionals.

La sobrecàrrega i l’estrès derivat de de proporcionar cures durant llarg temps a una persona depenent o amb discapacitat afecta a la seva qualitat de vida i a l’estat general de salut. Aquestes conseqüències s’han estudiat de forma extensa. La despesa d’energia i el temps que s’inverteix en això provoca cansament, disminució del temps d’oci, abandó de les relacions socials, sentiment de depressió, deterioració de la pròpia salut, abandó del treball, problemes econòmics, menys temps per cuidar als altres membres de la família i a un mateix, entre uns altres.

Cuidar al cuidador informal

Per això, les persones o famílies amb persones depenents al seu càrrec necessiten suport emocional i fer un alt en el camí per recuperar forces. Per evitar els efectes de cuidar a una altra persona i fer-ho amb qualitat, és fonamental cuidar-se un mateix en tots els vessants: física, psicològica i emocionalment. I per a això és important tenir en compte aspectes com delegar tasques i no intentar assumir tota la responsabilitat de la cura; acceptar qualsevol ajuda; conèixer i admetre les pròpies limitacions i, així, evitar frustracions; posar límits en la cura de la persona; i cuidar la pròpia salut i benestar, entre uns altres.

Per prevenir situacions in extremis, el més idoni és demanar ajuda amb l’objectiu d’alleujar la càrrega que suposa l’atenció integral d’un familiar o persona depenent, ja sigui a altres membres de la família o a la comunitat. En aquesta última hi ha disponibles serveis, públics i privats, que es coordinen amb l’àrea de salut i es gestionen des dels serveis socials del municipi o de la comunitat autònoma de la persona sol·licitant. Des d’atenció domiciliària, associacions d’ajuda mútua, programes de respir familiar o de vacances amb suport, fins a ajudes de caràcter tècnic, material o econòmic són algunes d’elles.

El maltractament cap a la persona depenent

Un problema relacionat amb la cura de llarga durada a la persona depenent -en institucions o en l’esfera domèstica- és el maltractament. I en la llar la figura maltractadora habitual de la persona depenent és la parella o els fills (entre el 50% i el 60% dels casos). A Espanya, diversos estudis estimen la seva incidència entre el 4,5% i el 12%. No obstant això, la Guia d’Actuació del Ministeri del Treball i Assumptes Socials ‘Maltractaments a persones majors’ assenyala que és possible que entre cinc i set de cada vuit casos de maltractament no es detectin i que, en molts casos, són les pròpies víctimes els qui ho amaguen, per la qual cosa els percentatges podrien ser molt superiors.

L’estrès i la sobrecàrrega derivada de cuidar a una persona depenent -sobretot si pateix algun trastorn emocional o psíquic-, els problemes familiars i econòmics, a més dels antecedents psicopatológicos i de violència familiar del responsable de la cura, són algunes de les circumstàncies associades al maltractament. Sol produir-se per negligència o abandó i és habitual que una persona sofreixi més d’un tipus de maltractaments.