Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sanitat adverteix de les interaccions d’un fàrmac per a l’hepatitis C amb algunes teràpies contra el VIH

L'alerta explica que el medicament afecta als inhibidors de la proteasa atazanavir
Per mediatrader 20 de febrer de 2012

El tractament per a l’hepatitis C boceprevir, comercialitzat per MSD amb el nom de “Victrelis”, pot provocar interaccions amb algunes teràpies anti-VIH, segons adverteix l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat i Serveis Socials.

“Victrelis” està aprovat per al seu ús en pacients amb el genotip 1 de l’hepatitis C, en combinació amb peginterferón alfa i ribavirina, en pacients adults amb malaltia hepàtica compensada que no han rebut tractament prèviament o en els quals ha fracassat el tractament previ. L’alerta remesa a tots els professionals sanitaris adverteix que el fàrmac afecta als inhibidors de la proteasa atazanavir, que Bristol Myers Squibb (BMS) comercialitza com “Reyataz”, darunavir o “Prezista”, de Janssen, i lopinavir o “Kaletra”, d’Abbott

Els resultats d’un estudi realitzat en 39 voluntaris sans per avaluar possibles interaccions de “Victrelis” amb altres fàrmacs van mostrar com va reduir les concentracions mitjanes d’atazanavir, darunavir i lopinavir (administrats conjuntament amb ritonavir) en un 49%, 59% i 43%, respectivament. A més, la concentració plasmàtica màxima d’aquests inhibidors de la proteasa es va reduir entre un 30%-44% i 25%-36%, respectivament. L’administració concomitant de “Victrelis” i atazanavir (també administrat juntament amb ritonavir) no va produir canvis a l’àrea sota la corba de boceprevir.

El descens en els nivells plasmàtics podria significar que aquests medicaments resulten menys eficaços si s’administren conjuntament en pacients coinfectados pel VIH i pel virus de l’hepatitis C. Per valorar les conseqüències clíniques d’aquesta interacció farmacocinética, consideren necessari conèixer els resultats dels assajos clínics sobre seguretat i eficàcia de “Victrelis” actualment en curs en pacients coinfectados amb tots dos virus.

No obstant això, fins llavors es recomana com a mesura de precaució que aquest fàrmac no s’administri de manera conjunta amb darunavir o lopinavir, mentre que en el cas d’atazanavir haurà de valorar-se cas a cas en pacients que mostrin supressió virológica i tinguin ceps no resistents al tractament enfront del VIH.