Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sanitat alerta de la possible presència d’una substància tòxica en un dentifrici falsificat de la marca Colgate

En l'etiquetatge d'aquesta pasta de dents figura "Made in South Africa"
Per mediatrader 4 de juliol de 2007

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) haalertat de la detecció d’un dentifrici falsificat de la marcaColgate que podria contenir una substància tòxica denominadadietilenglicol. Aquest organisme i les comunitats autònomes estanrecollint mostres d’aquesta pasta de dents, de fabricantdesconegut i en l’etiquetatge del qual figura “Made in South Africa”, paraanalitzar-les i confirmar la presència d’aquesta substància.

El dietilenglicol és una substància que pot causar toxicitat en dosielevades. Encara considerant l’eventual ingestió accidental dedentifrici, tenint en compte les concentracions fins aradetectades, el risc per a la salut seria mínim, segons l’Agència.

Pel que sembla, en els últims dies l’AEMPS hauria rebut informacionssobre les accions adoptades per les autoritats sanitàries d’EstatsUnits sobre pastes dentifrícies falsificades procedents de Xina quecontenen dietilenglicol.

L’Agència recorda que els dentifricis estan sotmesos a unaregulació sanitària en la qual s’estableix com a requisit primordialla seguretat dels productes en les condicions normals oprevisibles d’ús i segueixen uns procediments de registre abans dela seva comercialització. A més, els fabricants i importadors posseeixen unaautorització d’activitats, després de la inspecció sanitària de les sevesinstal·lacions.

Cap de les marques de pastes dentifrícies retirades en EstatsUnits figura en els registres informàtics de l’AEMPS, per la qual cosa nopodrien estar venent-se legalment a Espanya.

Els consumidors han de cerciorar-se que els dentifricis que comprenes troben etiquetatges en espanyol, amb les dades del seu fabricant oresponsable en la Unió Europea (UE).

En el cas de productes fabricats fora de la UE, l’etiquetatge deuindicar el país d’origen. L’AEMPS recomana, igualment, adquiriraquests articles en establiments que ofereixin les degudes garantiessanitàries.

A la venda en sis comunitats

La pasta contaminada s’ha detectat en basars i tendes multiprecioregentades per ciutadans d’origen xinès d’almenys siscomunitats: Andalusia, Madrid, Navarra, Murcia, Aragó i València.

La Federació de Consumidors en Acció (FACUA), que va ser qui va donar enun primer moment la veu d’alarma, diu que el dentifrici va serimportat de forma il·legal de Sud-àfrica i Egipte. FACUA adverteix queaquest cas posa “una vegada més” de manifest “les importants manques”en els controls de les administracions i que l’entrada icirculació il·legal de productes a Espanya “continua a l’ordre deldia”.

La directora general de Consum i Atenció al Ciutadà, ÁngelesHeras, afirma, no obstant això, que els controls del mercat funcionenmalgrat aquest succés. Recorda que l’any passat es van realitzarinspeccions tècniques per detectar productes il·legals en elsestabliments coneguts com a “xinesos”. Encara així, insisteix que estracta d’una competència de les comunitats autònomes.

Per la seva banda, Colgate ha dit que no importa crema dental deSud-àfrica ni d’Egipte a Espanya ni a cap altre país europeu. Paraconfirmar l’autenticitat del producte, la companyia diu que elsconsumidors han de fixar-se que el text tant del cartró exteriorcom del tub estigui en castellà, que venja imprès el nom i laadreça de l’empresa, així com el telèfon d’atenció alconsumidor, el 00 800 321 321 32.