Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sanitat publica el Llibre Blanco de la Coordinació Sociosanitària a Espanya

Inclou 63 mesures concretes que podrien portar-se a efecte per posar en pràctica, total o de forma parcial, la coordinació sociosanitària a Espanya
Per mediatrader 26 de desembre de 2011

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat el “Llibre Blanco de la Coordinació Sociosanitària a Espanya”, en el qual es recull les experiències que, sobre la matèria, es realitzen per les diferents administracions públiques. Sanitat destaca que aquest document és “el primer intent sistematitzat per apropar-se a les connotacions peculiars d’un assumpte certament complex, però el tractament del qual es fa imprescindible als moments actuals, en el qual els sistemes de salut i de serveis socials han d’estar íntimament coordinats en la mesura en què l’important són les necessitats concretes de les persones a els qui es dirigeixen”.

El Llibre es troba estructurat en dues parts diferenciades. La primera part es dedica a analitzar l’estat de situació de la coordinació sociosanitària a Espanya i a l’anàlisi d’experiències realitzades en l’àmbit internacional, si bé amb major deteniment en les nacionals. La Segona Part conté un conjunt de 63 mesures concretes que podrien portar-se a efecte per posar en pràctica, total o de forma parcial, la coordinació sociosanitària al nostre país. Estan relacionades amb l’estat de situació de l’atenció sociosanitària analitzat en la primera part.

Les mesures estan definides de manera concreta i precisa, i s’acompanyen amb bones pràctiques que ja es duen a terme en comunitats autònomes. Les iniciatives s’han agrupat en apartats i epígrafs dins de cada apartat. A més, el llibre efectua una labor de contextualització de les mesures que resulta d’interès per comprendre-les millor: el progressiu envelliment de la població; la malaltia crònica; l’atenció a la dependència; la crisi econòmica i la despesa dels sistemes sanitari i social; el context estratègic, normatiu i programàtic; i altres aproximacions conceptuals i terminològiques, com l’atenció sociosanitària, l’atenció integral, l’atenció integrada i atenció global, l’espai sociosanitari, el centre sociosanitari, la xarxa sociosanitària, el pacient sociosanitari i la coordinació sociosanitària.

Finalment, inclou un annex en el qual es recullen les reflexions realitzades sobre la coordinació sociosanitària en una jornada de treball amb els agents socials, econòmics i tercer sector amb la finalitat de rebre els seus suggeriments. Aquest Llibre Blanco compleix amb l’Acord pres en la Primera Conferència Interterritorial de Consellers de Sanitat i de Política Social, celebrat al febrer de 2010.