Infografia

Tomografia axial computerizada

Tomografia computada

Aquesta tècnica de diagnòstic empra rajos X per obtenir imatges de cort axial del cos