Infografia

Trasplantament capil·lar VA SER

Trasplante capilar

És una tècnica per dissimular la caiguda del cabell, amb resultats ràpids.