Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Xarxa d’Escoles de Salut: què és i com funciona

La plataforma ofereix informació clínica i de serveis de suport i suport als ciutadans perquè puguin gestionar de forma apropiada la seva salut, segons les seves preferències
Per Montse Arboix 9 de setembre de 2016
Img red escuela salud hd
Imagen: vision.si

Cada vegada més, els ciutadans prenen les regnes en la seva salut i exigeixen informació que fins ara estava reservada per a professionals sanitaris. Solament quan es té la informació i els coneixements adequats, es pot ser crític i escollir les opcions més saludables. En aquest context, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha engegat una plataforma perquè els ciutadans puguin gestionar la seva salut i autocuidado i la de les persones que tinguin sota la seva responsabilitat. En aquest article es descriu què és la Xarxa d’Escoles de Salut per a la Ciutadania i quin tipus d’informació conté.

La salut està influenciada per multitud de circumstàncies que envolten a la persona: el lloc on neix i viu, l’estatus social, la família de la qual forma part, el sistema de salut, la distribució de diners i recursos i, fins i tot, les polítiques adoptades al seu país. En aquest context és clau l’alfabetització en salut, que es refereix a la comprensió, l’anàlisi i les habilitats necessàries per escollir la millor decisió que serveixi per millorar i mantenir el benestar general. Però no solament això, també es relaciona amb la capacitat d’aconseguir i entendre la formació sanitària bàsica -com interpretar les instruccions dels prospectes dels medicaments, els fullets d’educació mèdica i les instruccions del professional de la salut- i amb saber utilitzar de manera adequada el sistema d’atenció sanitària.

Escoles de Salut, de què es tracta?

Per promoure i millorar l’alfabetització en salut a Espanya, recentment el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha llançat la Xarxa d’Escoles de Salut per a la Ciutadania, una plataforma que persegueix facilitar informació i eines de formació als ciutadans (pacients, familiars i cuidadors informals) perquè, de la mà de la millor evidència científica disponible en el Sistema Nacional de Salut (SNS) d’Espanya, siguin capaços de responsabilitzar-se de la seva salut i aprendre a gestionar-la.

Des de la plataforma també es dona informació concreta destinada a cobrir les necessitats específiques de cada malaltia
Per aconseguir aquest nivell d’apoderament, es pretén promoure que els propis ciutadans adquireixin informació, coneixements, habilitats i l’actitud necessària, tant per la seva autocuidado com per a la cura dels seus congèneres, sobretot el relacionat amb les malalties cròniques. A través de plataformes i activitats es vol promoure l’intercanvi d’experiències i la col·laboració entre tots els actors: cuidadors, familiars, pacients i professionals sanitaris.

Fins al moment, en la plataforma s’inclou informació contrastada, rellevant i entenedora sobre les malalties amb major prevalença al nostre país, entre les quals es pot trobar, en ordre alfabètic, malaltia d’Alzheimer, bronquitis crònica, diabetis tipus 1 i tipus 2, hipertensió arterial, ictus, incontinència urinària o infart de miocardi.

Aquest projecte es recolza en la participació d’altres projectes afins o Escoles del SNS repartides per les diferents comunitats, com l’Escola Andalusa de Pacients, l’Escola Càntabra de Salut, el Programa Pacient Expert Catalunya, el programa Paziente Bizia d’Osakidetza al País Basc, la Xarxa Ciutadana de Formadors en Seguretat del Pacient del SNS i la Fundacio Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), entre uns altres, però també amb la col·laboració de diferents associacions de pacients o de col·legis professionals.

Donar resposta a qüestions relacionades amb la salut

Per donar resposta a les necessitats dels ciutadans, sigui el que sigui el seu paper (usuari, pacient o cuidador), la informació s’aborda en tres apartats diferents.

L’objectiu del primer és donar resposta a la pregunta “Com em puc cuidar?“. Per a això incorpora informació sobre cures generals relacionades amb salut (com preparar-se per a un determinat examen mèdic, com gestionar el dolor o el duel, com cal prendre algun medicament, etc.), sobre cures específiques de determinada entitat clínica i sobre la qualitat i seguretat de les cures i dels autocuidados.

Al segon apartat denominat “Saber més per decidir millor” s’ofereixen materials de manera més profunda i concreta per a cadascuna de les patologies incloses, per cobrir les seves necessitats específiques i que serveixi d’ajuda perquè els pacients puguin gestionar millor la seva malaltia. En ella s’incorporen les Guies de Pràctica Clínica del SNS, els continguts del qual han estat adaptats para i amb els pacients, i recursos que ajuden a interpretar els resultats d’anàlisis de sang o, fins i tot, radiografies.

Finalment, hi ha un apartat sobre els recursos sanitaris (centres d’atenció primària del Sistema Nacional de Salut, centres d’atenció urgent extrahopitalaria i un llistat de tots els hospitals nacionals que es poden buscar per províncies o per comunitat autònoma), socials i prestacions que en un moment determinat pugui necessitar una persona.

Responsabilitat en salut

La salut és responsabilitat de cadascun. Però no és suficient apel·lar a la voluntat d’un individu perquè aquest esculli accions saludables en la seva vida, sinó que els determinants socials i polítics en els quals viu són factors molt importants en aquesta elecció. Exemple d’això és l’alimentació. No serveix de molt insistir a menjar de manera sana i equilibrada, quan l’opció saludable no és la més fàcil ni la més barata i el més ràpid és consumir aliments de baixa qualitat, amb excés de greix saturat, sal, sucres i proteïnes animals. És en aquest entorn quan la “mala” alimentació es converteix en un problema social.