Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Rehabilitació en el dany cerebral adquirit, quines opcions hi ha i en què consisteixen?

La rehabilitació integral és fonamental per a fomentar al màxim les capacitats i aconseguir una millor adaptació a la nova vida després del dany cerebral adquirit, tant de la persona com de la seva família
Per Fegadace 23 de maig de 2022
rehabilitación daño cerebral
Imagen: ADACECO
El dany cerebral adquirit és una lesió en les estructures cerebrals que es produeix de manera sobtada. Les seves principals causes són diverses: un accident cervell-vascular (ictus) produït per una trombosi, embòlia, hemorràgia…; un traumatisme cranioencefàlic; falta d’oxigen en el cervell (anòxia); tumors, o altres malalties infeccioses o metabòliques. Tot això pot provocar una sèrie de seqüeles , tant a nivell familiar, com en diferents plans de la vida de la persona afectada (psicològic, físic, sensorial o funcional). Davant això, la rehabilitació és clau.

Dany cerebral i tipus de rehabilitació

Una rehabilitació integral és primordial per a poder reprendre els hàbits de vida, en la mesura que sigui possible, i adaptar-se a la nova situació sobrevinguda. Ha de realitzar-se a través d’un equip de professionals interdisciplinari i especialitzat, i prestar important atenció a les famílies, ja que la nova situació pot arribar a produir canvis significatius de rols entre els seus integrants des del moment en el qual un o una d’elles té dany cerebral adquirit.

La neurorrehabilitación consisteix a abordar de manera exhaustiva tots els aspectes de la persona afectada. Les. teràpies rehabilitadores es duran a terme després d’una valoració inicial integral en la qual s’analitzen les capacitats de cada persona, per a poder així desenvolupar un pla d’intervenció i fixar els objectius de tractament, que seran consensuats entre l’equip interdisciplinari, la persona afectada i la seva família.

🔴 Rehabilitació neuropsicològica

Es realitza un anàlisi de les funcions mentals (atenció, velocitat de processament de la informació, memòria, llenguatge, percepció…), la conducta (irritabilitat, agressivitat, desinhibició…) i l’estat afectiu (ansietat, depressió , aïllament social…).

Les sessions de rehabilitació poden administrar-se de manera individual o grupal , depenent de cada persona.

L’objectiu és aconseguir el màxim rendiment cognitiu i millorar l’adaptació familiar, social o laboral. A més, l’orientació familiar facilitarà la comprensió de les alteracions de la persona afectada, per a així aprendre a manejar de manera correcta la nova situació.

🔴 Rehabilitació fisioterapèutica

La fisioteràpia neurològica és una especialitat dins de la fisioteràpia que utilitza el moviment i l’exercici físic per a potenciar l’autonomia personal i millorar la condició física de les persones afectades, per la qual cosa millora així la seva qualitat de vida.

Es desenvolupen activitats adaptades a les característiques i circumstàncies especials de cada persona ; es fixen els objectius terapèutics en col·laboració amb ella i la seva família. Es duu a terme mitjançant actuacions, mètodes i tècniques encaminades a fomentar la seva recuperació funcional. Alguns dels aspectes en els quals s’incideix des d’aquest servei són: treball de la força, sensibilitat, dolor, equilibri, control postural, coordinació, deambulació…

fisioteràpia danyo cerebral
Imatge: ADACECO

🔴 Rehabilitació logopèdica

La intervenció logopèdica se centra en els trastorns del llenguatge, parla i deglució , amb l’objectiu d’avaluar i rehabilitar les funcions alterades, la qual cosa facilita la comunicació o una deglució segura i eficaç.

Les principals àrees de treball són la. avaluació i rehabilitació de l’afàsia (pèrdua o alteració del llenguatge, afectant l’expressió, comprensió, lectura o escriptura i, fins i tot, a l’expressió facial i gestual), disfàgia (dificultat per a empassar líquids, sòlids o saliva)i disàrtria (alteració en els òrgans orofonatorios implicats en la parla i la seva intel·ligibilitat), entre altres.

🔴 Rehabilitació en teràpia ocupacional

Aquesta disciplina pretén aconseguir el major grau d’independència funcional i autonomia personal, mitjançant la cerca d’una millora de la qualitat de vida de la persona afectada i de la seva família. Durant les sessions de teràpia ocupacional es desenvolupen activitats adaptades a les característiques, circumstàncies individuals i familiars, motivacions i interessos de cada persona; per a això, a més, es té molt en compte el seu entorn.

Es realitza un reentrenament de les Activitats bàsiques i instrumentals de la Vida Diària (AVD), així com d’oci i participació social. Això es duu a terme a través d’activitats significatives i d’un assessorament personalitzat en productes de suport, ajudes tècniques i adaptacions en la llar. En moltes ocasions, aquestes sessions són realitzades en el propi domicili o entorn de la persona usuària, per la qual cosa es fa partícips als seus familiars. Així, s’aconsegueix traslladar les millores aconseguides durant el tractament a la seva vida quotidiana i a situacions reals.

rehabilitacion dany cerebral
Imatge: ADACECO

🔴 Oci i temps lliure

Aquesta és una part important de la rehabilitació. Amb la programació de diferents activitats es busca donar accés a persones afectades a la part lúdica de la vida , mitjançant el desenvolupament de les seves pròpies capacitats. A més, es faciliten les relacions interpersonals , fomentant la comunicació i evitant l’aïllament de la persona afectada.

El rol del treball social en el dany cerebral adquirit

Aquest departament realitza la. acolliment de les persones amb dany cerebral i les seves famílies ; per a això s’informa, orienta i assessora sobre aquesta discapacitat. Les funcions principals dels i les treballadores socials són la. recepció de demandes, valoració social, atenció i assessorament sobre prestacions , així com tramitació i gestió de recursos existents i dels quals es poden beneficiar. L’objectiu és acompanyar a la família durant tot el procés, ajudant a superar les dificultats que puguin sorgir per a afrontar la nova situació.

En resum, una bona rehabilitació integral és fonamental per a fomentar al màxim les capacitats i aconseguir una millor adaptació a la nova vida després del dany cerebral adquirit, tant de la persona com de la seva família.

Article escrit per: Inés Cortés (Terapeuta Ocupacional d’ADACECO), Rebeca Yebra, (Fisioterapeuta d’ADACECO), María Penas (Logopeda d’ADACECO), Lara Bermejo (Logopeda d’ADACECO), Alejandro Belo (Neuropsicòleg d’ADACECO), Beatriz Prada (Treballadora Social d’ADACECO).