Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Autoritzats pinsos i proteïnes animals per a alimentació en aqüicultura

L'ús de farina de peix en els pinsos per a animals de l'aqüicultura ha demostrat la seva eficàcia
Per José María Ferrer Villar, Ainia Centro Tecnológico 25 de juny de 2013
Img acuicultura
Imagen: Wikimedia

El Reglament 56/2013 autoritza l’ús de pinsos i proteïnes animals en alimentació aqüícola. La importància d’aquesta modificació de la legislació vinculada amb les encefalopaties espongiformes bovines (EEB) era una cosa esperada en funció de les avaluacions científiques de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) en els últims anys. S’ha constatat que la producció de l’aqüicultura no planteja cap problema en relació amb el compliment de la prohibició del reciclatge dins de la mateixa espècie, en la mesura en què els requisits vigents per a ús de farina de peix en els pinsos per a animals de l’aqüicultura ja han demostrat la seva eficàcia. L’article explica les noves condicions per als pinsos per a alimentació en aqüicultura.

La Unió Europea autoritza, des del passat dia 1 de juny, l’ús de. productes d’origen animal en els aliments destinats a l’aqüicultura en virtut del Reglament (UE) núm. 56/2013 de la Comissió, de 16 de gener de 2013, que modifica els annexos I i IV del Reglament (CE) núm. 999/2001 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableixen disposicions per a la prevenció, el control i l’erradicació de determinades encefalopaties espongiformes transmissibles ( EET ). La nova mesura elimina la prohibició d’alimentar animals de l’aqüicultura amb proteïnes animals transformades procedents d’animals no remugants , establerta en l’annex IV del Reglament (CE) núm. 999/2001. Aquesta mesura, actualitzant el citat reglament, contribueix a la claredat de la legislació de la UE.

Pinsos per a aqüicultura

S’aixeca la prohibició de l’ús de subproductes diferents de les farines de peix per als pinsos en aqüicultura

En línies generals, la mesura ha estat ben rebuda per tots els agents del sector. Permet que s’aixequi la prohibició de l’ús de subproductes diferents de les farines de peix ( PAPs, processed animal proteins ) en la formulació dels pinsos per a aqüicultura; obre una nova via a la reintroducció d’uns subproductes que han estat prohibits durant més de deu anys a la UE, després de la crisi de les vaques boges .

La decisió que ha pres la UE era el normal i esperable, considerant que no existeix evidència científica que pugui suposar cap mena de risc per a la salut dels consumidors. Els diferents controls i estudis desenvolupats en els últims anys permeten assegurar que no hi ha risc si es compleixen els requeriments de la normativa en relació amb l’ús de PAPs de no remugants quant al maneig i processament de les proteïnes que exigeix la UE en el Reglament 1069/2009.

Dèficit crònic de proteïnes

En el Reglament 56/2013 es reconeix de manera clara que a la UE hi ha un dèficit crònic de proteïnes, i no té sentit mantenir de manera indefinida una prohibició que manca de fonament. Aquesta decisió ha passat pel tamís dels laboratoris de referència de pinsos de la UE o el Comitè Científic BIOHAZ de l’EFSA. Comptar amb una gamma el més àmplia possible de. ingredients segurs per a la formulació dels pinsos és un factor positiu des de tots els punts de vista, inclòs el mediambiental, rebaixant la pressió que exerceix la indústria (totes: des de ramadera fins a l’energètica) sobre altres fonts d’aprovisionament d’ingredients, la qual cosa contribueix a l’equilibri del mercat global i la seva sostenibilitat.

L’aplicació de la mesura aprovada en el 56/2013 aporta importants millores quant a la sostenibilitat ja que facilita l’obtenció de proteïnes per a la. aqüicultura de fonts alternatives a les vegetals. Finalment, a més de recordar la importància dels controls en aquesta mena de productes per a evitar errors produïts en el passat, també cal prestar especial atenció a la forma i manera en què els consumidors coneixen aquests canvis perquè no hi hagi interpretacions no desitjades sobre la seguretat d’aquestes matèries primeres per a alimentar al peix procedent de l’aqüicultura.