Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nou intent per a regular coadjuvants tecnològics en olis vegetals comestibles

Un nou projecte de reial decret se centra en donar major racionalitat i claredat a l'ús de coadjuvants tecnològics en l'elaboració d'olis vegetals comestibles
Per José María Ferrer Villar, Ainia Centro Tecnológico 2 de juliol de 2013
Img aceite
Imagen: m Aero

L’evolució de la legislació alimentària fa necessària una revisió del que s’estableix fins ara en matèria de. coadjuvants tecnològics per a elaborar olis vegetals comestibles. És imprescindible actualitzar aquesta legislació per qüestions d’interès sanitari, industrial i regulador. El projecte de reial decret presentat és un tercer intent de regular la matèria. El seu impacte en l’activitat d’aquest sector és elevat. L’article explica com pretén simplificar i racionalitzar la legislació i en què consisteixen els coadjuvants tecnològics .

Els coadjuvants tecnològics autoritzats en l’elaboració de. olis vegetals comestibles estan recollits en l’Ordre de 13 de gener de 1986 per la qual s’aprova la llista positiva d’additius i coadjuvants tecnològics per a ús en l’elaboració d’olis vegetals comestibles. Els objectius que afronta el projecte de Reial decret se centren en actualitzar aquesta legislació. S’adaptarà en funció de l’evolució legislativa (després de 29 anys) de. additius empleats en els olis vegetals.

Simplificar i racionalitzar

És necessari aclarir l’aspecte relacionat amb els coadjuvants tecnològics legalment autoritzats en altres Estats membres

El projecte de reial decret refundi la legislació , alguna cosa que és d’agrair, ja que dona major racionalitat i claredat . Un dels aspectes que és necessari aclarir és el relacionat amb la situació d’aquells coadjuvants tecnològics que estan legalment autoritzats en altres Estats membres, permetent el seu ús amb idèntiques restriccions i limitacions que allí existeixin, sense perjudici de la responsabilitat que els operadors de les empreses alimentàries tenen sobre la base de la normativa comunitària, sobre la base del principi de reconeixement mutu. Aquest punt constituirà un avanç per al. sector a l’hora d’interpretar aquesta legislació.

La RTS per als olis vegetals (Reial decret 308/1983), establia fa dècades que es publicarien llistes positives d’additius i coadjuvants tecnològics. Des de llavors, tot ha canviat molt excepte alguns detalls com el que encara no comptem amb aquesta “llista”. En l’actualitat, els additius alimentaris es troben regulats mitjançant el Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre additius alimentaris, per la qual cosa només queden subjectes a normativa nacional els coadjuvants tecnològics.

Coadjuvants tecnològics

Per definició, els coadjuvants tecnològics no són presents en el producte final excepte com un residu tècnicament inevitable i sense funció tecnològica, la qual cosa fa que l’exposició al consumidor sigui mínima . Convé tenir present la importància dels coadjuvants en el procés d’elaboració dels olis vegetals comestibles. Tenen en la pràctica un gran impacte sobre el sector i la seva incidència en la qualitat final pot ser de gran rellevància.

L’actual proposta és la tercera versió dels successius intents de regular la matèria. És d’esperar que prosperi i el futur reial decret pugui aportar:

  • Major claredat normativa .

  • Major seguretat jurídica .

  • Avantatge en l’aplicació de la norma pels serveis de control oficial.

  • Facilitar l’aplicació per la indústria.

  • Síntesi de tota la legislació actualitzada en matèria de coadjuvants en olis vegetals.

És una de les revisions legislatives més necessàries en el sector oleícola , tant per raons de seguretat jurídica com per a adequar la legislació alimentària als criteris i avanços tècnics en aquests productes. Segur que tindrà bon acolliment per part de les empreses.